Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Báo cáo tích điểm

Đối với các salon/spa sử dụng điểm tích lũy như một hình thức marketing thì báo cáo tích điểm là tính năng quan trọng, giúp thống kê tình hình phát sinh và sử dụng điểm tích lũy theo từng giao dịch và từng khách hàng cụ thể.

I. Theo giao dịch

  • Tại trang Báo cáo / Tích điểm, chọn Theo giao dịch để xem báo cáo tích điểm theo giao dịch.

 

  • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

II. Theo khách hàng

  • Tại trang Báo cáo / Tích điểm, chọn Theo khách hàng để xem báo cáo tích điểm của từng khách hàng.

 

  • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:


Câu hỏi thường gặp

Đối với các salon/spa sử dụng điểm tích lũy như một hình thức marketing thì báo cáo tích điểm là tính năng quan trọng, giúp thống kê tình hình phát sinh và sử dụng điểm tích lũy theo từng giao dịch và từng khách hàng cụ thể.