Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Báo cáo công nợ

Báo cáo công nợ là tính năng theo dõi và thống kê tình hình công nợ tại cửa hàng, giúp chủ salon/spa nắm được cụ thể khách hàng nào đang có nợ và và số tiền khách hàng còn nợ là bao nhiêu, cũng như quá trình trả nợ của khách hàng.

I. Xem báo cáo chi tiết

1. Giao dịch

  • Tại trang Báo cáo / Công nợ, chọn Giao dịch để xem báo cáo công nợ chi tiết theo giao dịch.

 

  • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

2. Khách hàng

  • Tại trang Báo cáo / Công nợ, chọn Khách hàng để xem báo cáo công nợ chi tiết theo khách hàng.

 

  • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

II. Xuất file báo cáo

  • Tại trang Báo cáo / Công nợ, chọn Xuất excel tại mỗi mục Giao dịch hoặc Khách hàng để xem file thống kê tương ứng.


Câu hỏi thường gặp

Báo cáo công nợ là tính năng theo dõi và thống kê tình hình công nợ tại cửa hàng, giúp chủ salon/spa nắm được cụ thể khách hàng nào đang có nợ và và số tiền khách hàng còn nợ là bao nhiêu, cũng như quá trình trả nợ của khách hàng.