Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Báo cáo khách hàng

Báo cáo khách hàng giúp chủ salon/spa thống kê được số lượng khách hàng mới phát sinh, nguồn khách hàng, số sản phẩm/dịch vụ/gói dịch vụ khách hàng thường xuyên sử dụng, từ đó dễ dàng lên kế hoạch marketing cụ thể đối với từng nhóm khách hàng.

Đồng thời, báo cáo còn giúp theo dõi được số lượng khách hàng đến trong khoảng thời gian nào trong ngày, trong tuần là nhiều nhất, giúp chủ salon/spa chủ động sắp xếp nhân sự kịp thời để tăng hiệu suất phục vụ.

I. Xem báo cáo chi tiết

1. Hóa đơn

 • Tại trang Báo cáo / Khách hàng, chọn Hóa đơn để xem báo cáo khách hàng chi tiết theo hóa đơn.

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

 

Lưu ý: Khách mới được định nghĩa là khách có hóa đơn lần đầu tiên.

 

 • Xem chi tiết báo cáo của từng khách hàng:

2. Dịch vụ

 • Tại trang Báo cáo / Khách hàng, chọn Dịch vụ để xem báo cáo khách hàng chi tiết theo dịch vụ.

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

3. Tần suất

 • Tại trang Báo cáo / Khách hàng, chọn Tần suất để xem báo cáo khách hàng chi tiết theo tần suất.

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

4. Nguồn khách

 • Tại trang Báo cáo / Khách hàng, chọn Nguồn khách để xem báo cáo khách hàng chi tiết theo nguồn khách.

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

II. Xuất file báo cáo

 • Tại trang Báo cáo / Khách hàng, chọn Xuất excel tại mỗi mục Hóa đơn hoặc Dịch vụ để xem file thống kê tương ứng.


Câu hỏi thường gặp

Báo cáo khách hàng giúp chủ Salon/Spa hoặc người quản lý: 
 • Thống kê được số lượng khách hàng mới phát sinh, nguồn khách hàng, số sản phẩm/dịch vụ/gói dịch vụ khách hàng thường xuyên sử dụng, từ đó dễ dàng lên kế hoạch marketing cụ thể đối với từng nhóm khách hàng;
 • Theo dõi được số lượng khách hàng đến trong khoảng thời gian nào trong ngày, trong tuần là nhiều nhất, giúp chủ salon/spa chủ động sắp xếp nhân sự kịp thời để tăng hiệu suất phục vụ.