Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu là tính năng vô cùng cần thiết, giúp chủ salon/spa nắm được tình hình kinh doanh của cửa hàng thông qua các thống kê doanh thu theo hóa đơn, theo khách hàng, theo phương thức thanh toán,… của cửa hàng, dễ dàng đánh giá được sản phẩm, dịch vụ, gói dịch vụ nào được sử dụng nhiều nhất, từ đó lên kế hoạch marketing phù hợp nhằm tăng hiệu suất kinh doanh trong thời gian tới.

I. Xem báo cáo chi tiết

1. Hóa đơn

 • Tại trang Báo cáo / Doanh thu, chọn Hóa đơn để xem báo cáo doanh thu chi tiết theo hóa đơn.

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

2. Phương thức thanh toán

 • Tại trang Báo cáo / Doanh thu, chọn Phương thức thanh toán để xem báo cáo doanh thu chi tiết theo phương thức thanh toán.

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

3. Thống kê theo thời gian

 • Tại trang Báo cáo / Doanh thu, chọn Thống kê theo thời gian để xem báo cáo doanh thu chi tiết theo thời gian.

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

 

4. Dịch vụ

 • Tại trang Báo cáo / Doanh thu, chọn Dịch vụ để xem báo cáo doanh thu chi tiết theo dịch vụ.

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

5. Gói dịch vụ

 • Tại trang Báo cáo / Doanh thu, chọn Gói dịch vụ để xem báo cáo doanh thu chi tiết theo gói dịch vụ

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

6. Bán hàng

 • Tại trang Báo cáo / Doanh thu, chọn Bán hàng để xem báo cáo doanh thu chi tiết bán hàng.

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

 

7. Bán / Nạp thẻ tiền mặt

 • Tại trang Báo cáo / Doanh thu, chọn Bán/Nạp thẻ (thu ngân) để xem báo cáo doanh thu chi tiết thẻ tiền mặt.

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

8. Khách hàng

 • Tại trang Báo cáo / Doanh thu, chọn Khách hàng để xem báo cáo doanh thu chi tiết theo khách hàng.

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

 

9. Phụ thu

 • Tại trang Báo cáo / Doanh thu, chọn Phụ thu để xem báo cáo doanh thu chi tiết theo phụ thu

 

 • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

II. In và xuất file báo cáo

 • Tại trang Báo cáo / Doanh thu, chọn Hóa đơn. Sau đó, chọn In tổng hợp để in báo cáo doanh thu theo hóa đơn.

 

 • Tại trang Báo cáo / Doanh thu, chọn Xuất excel tại mỗi mục Hóa đơn/Phương thức thanh toán/Thống kê thời gian/Dịch vụ/… để xem file thống kê tương ứng.


Câu hỏi thường gặp

Báo cáo doanh thu là tính năng vô cùng cần thiết, giúp chủ salon/spa nắm được tình hình kinh doanh của cửa hàng thông qua các thống kê doanh thu theo hóa đơn, theo khách hàng, theo phương thức thanh toán,... dễ dàng đánh giá được sản phẩm, dịch vụ, gói dịch vụ nào được sử dụng nhiều nhất, từ đó lên kế hoạch marketing phù hợp nhằm tăng hiệu suất kinh doanh trong thời gian tới.