Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Báo cáo thu chi

Báo cáo thu chi là tính năng quan trọng ghi nhận dòng tiền ra vào của cửa hàng. Báo cáo giúp chủ salon/spa theo dõi được tổng thu, tổng chi trong khoảng thời gian bất kỳ, thống kê chi tiết thu chi theo từng hạng mục: bán hàng, thu nợ, thanh toán lương, trả nợ nhà cung cấp,…

I. Xem báo cáo chi tiết

1. Tổng quan thu chi

  • Tại trang Báo cáo / Thu chi, chọn Tất cả để xem báo cáo tổng thu chi.

 

  • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

2. Chi tiết thu chi

  • Tại trang Báo cáo / Thu chi, chọn Thu hoặc Chi để xem báo cáo chi tiết thu hoặc chi.

 

  • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

II. Xuất file báo cáo

  • Tại trang Báo cáo / Thu chi, chọn Xuất excel tại mỗi mục Tất cả hoặc Thu, Chi để xem file thống kê tương ứng.


Câu hỏi thường gặp

Báo cáo thu chi là tính năng quan trọng ghi nhận dòng tiền ra vào của cửa hàng. Báo cáo giúp chủ salon/spa theo dõi được tổng thu, tổng chi trong khoảng thời gian bất kỳ, thống kê chi tiết thu chi theo từng hạng mục: bán hàng, thu nợ, thanh toán lương, trả nợ nhà cung cấp,...