Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Báo cáo nhân viên

Báo cáo nhân viên là tính năng thống kê năng suất làm việc của tất cả nhân viên hoặc chi tiết từng nhân viên dựa trên doanh thu nhân viên mang về, hoa hồng đạt được, số lượng làm dịch vụ, thưởng,… từ đó giúp chủ salon/spa lên kế hoạch đào tạo, phân chia công việc phù hợp, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực, tăng hiệu suất phục vụ của cửa hàng.

I. Xem báo cáo chi tiết

1. Hoa hồng

  • Tại trang Báo cáo / Nhân viên, chọn Hoa hồng để xem báo cáo nhân viên chi tiết theo hoa hồng.

 

  • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

 

  • Xem chi tiết hoa hồng của từng nhân viên:

2. Năng suất làm việc

  • Tại trang Báo cáo / Nhân viên, chọn Năng suất làm việc để xem báo cáo nhân viên chi tiết theo năng suất làm dịch vụ.

 

  • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

II. Xuất file báo cáo

1. Xuất báo cáo theo danh sách nhân viên

  • Tại trang Báo cáo / Nhân viên, chọn Xuất excel tại mỗi mục Hoa hồng hoặc Năng suất làm việc để xem file thống kê tương ứng.

2. Xuất báo cáo chi tiết từng nhân viên

  •  Tại trang Báo cáo / Nhân viên, chọn Hoa hồng. Tại đây, bạn có thể xuất báo cáo chi tiết theo hoa hồng của từng nhân viên theo 2 cách:

           + Cách 1: Chọn Xuất excel tại hàng nhân viên muốn xem báo cáo chi tiết.

 

           + Cách 2: Chọn Xem chi tiết tại hàng nhân viên muốn xuất file báo cáo. Tiếp tục chọn Xuất excel tại popup chi tiết hoa hồng của nhân viên đó.


Câu hỏi thường gặp

Báo cáo nhân viên là tính năng thống kê năng suất làm việc của tất cả nhân viên hoặc chi tiết từng nhân viên dựa trên doanh thu nhân viên mang về, hoa hồng đạt được, số lượng làm dịch vụ, thưởng,... từ đó giúp chủ salon/spa lên kế hoạch đào tạo, phân chia công việc phù hợp, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực, tăng hiệu suất phục vụ của cửa hàng.