Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Báo cáo thẻ tiền mặt

Đối với các salon/spa có sử dụng thẻ tiền mặt thì đây là báo cáo vô cùng hữu ích trong việc quản lý kinh doanh. Báo cáo thẻ tiền mặt cho thấy tình hình sử dụng thẻ tiền mặt của khách hàng trong khoảng thời gian bất kỳ.

I. Lịch sử sử dụng

  • Tại trang Báo cáo / Thẻ tiền mặt, bạn có thể xem báo cáo lịch sử sử dụng chi tiết theo hướng dẫn dưới đây:

 

II. Xuất file báo cáo

  • Tại trang Báo cáo / Thẻ tiền mặt, chọn Xuất excel để xem file thống kê tương ứng.


Câu hỏi thường gặp

Đối với các salon/spa có sử dụng thẻ tiền mặt thì đây là báo cáo vô cùng hữu ích trong việc quản lý kinh doanh. Báo cáo thẻ tiền mặt cho thấy tình hình sử dụng thẻ tiền mặt của khách hàng trong khoảng thời gian bất kỳ.