Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Báo cáo kho hàng

Báo cáo kho hàng là tính năng cần thiết, giúp salon/spa quản lý được số lượng tồn kho cũng như tình hình xuất – nhập kho của sản phẩm. Đặc biệt, báo cáo các sản phẩm hết hàng, sắp hết hàng giúp chủ salon/spa chủ động trong việc nhập hàng, lên kế hoạch nhập hàng kịp thời.

I. Xem báo cáo chi tiết

1. Tồn kho

  • Tại trang Báo cáo / Kho hàng, chọn Tồn kho để xem báo cáo tồn kho chi tiết.

 

  • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

 

Lưu ý: Giá trị tồn kho = Giá gốc khi nhập kho. Xem giá trị tồn kho các sản phẩm tại đây.

 

  • Ngoài ra bạn có thể xem chi tiết lịch sử xuất nhập kho của từng sản phẩm bằng cách chọn Lịch sử nhập/xuất tại sản phẩm đó. Xem hướng dẫn sử dụng tại đây.

2. Nhập xuất kho

  • Tại trang Báo cáo / Kho hàng, chọn Nhập xuất kho để xem báo cáo nhập và xuất kho chi tiết.

 

  • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

3. Cảnh báo hết hàng

  • Xem hướng dẫn cài đặt mức cảnh báo hết hàng/sắp hết hàng tại đây.
  • Sau khi cài đặt thành công mức cảnh báo hết hàng/sắp hết hàng, hệ thống hiển thị màn hình chi tiết danh sách sản phẩm hết hàng/sắp hết hàng như dưới đây:

II. Xuất file báo cáo

  • Tại trang Báo cáo / Kho hàng, chọn Xuất excel tại mỗi mục Tồn kho hoặc Nhập Xuất kho để xem file thống kê tương ứng.


Câu hỏi thường gặp

Báo cáo kho hàng là tính năng cần thiết, giúp chủ Salon/Spa hoặc người quản lý: 
  • Quản lý được số lượng tồn kho cũng như tình hình xuất - nhập kho của sản phẩm;
  • Đặc biệt, báo cáo các sản phẩm hết hàng, sắp hết hàng giúp chủ salon/spa chủ động trong việc nhập hàng, lên kế hoạch nhập hàng kịp thời.