Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Báo cáo chi nhánh

Đối với các salon/spa có nhiều chi nhánh, chủ salon/spa cần biết được tình hình kinh doanh cụ thể tại từng chi nhánh để kịp thời đánh giá và đưa ra được những quyết định quan trọng.

I. Tổng hợp

  • Tại trang Báo cáo / Chi nhánh, chọn Tổng hợp để xem báo cáo tổng hợp của các chi nhánh.

 

  • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:

II. Theo doanh thu

  • Tại trang Báo cáo / Chi nhánh, chọn Theo doanh thu để xem báo cáo tổng hợp doanh thu của các chi nhánh.

 

  • Xem chi tiết báo cáo theo hướng dẫn dưới đây:


Câu hỏi thường gặp

Đối với các salon/spa có nhiều chi nhánh, chủ salon/spa cần biết được tình hình kinh doanh cụ thể tại từng chi nhánh để kịp thời đánh giá và đưa ra được những quyết định quan trọng.