Bài viết mới nhất từ Category: Tuyển dụng

[Đà Nẵng] Tuyển dụng Graphic Designer

[Đà Nẵng] Easysalon Team Tuyển dụng Graphic Designer Mô tả công việc – Thiết kế các ấn phẩm truyền thông theo nhận diện thương hiệu của sản phẩm và công ty – Lên ý tưởng ...