Bài viết mới nhất từ Tuyển dụng

[ĐN] EASYSALON Tuyển dụng Junior/Middle Tester

[ĐN] EASYSALON Tuyển dụng Junior/Middle Tester Mô tả công việc – Tương tác tốt với các bên liên quan để hiểu các yêu cầu sản phẩm – Phân tích, làm rõ yêu cầu về tính ...