EasySalon – Giải pháp quản lý thẩm mỹ viện uy tín, hiệu quả số 1 hiện nay


Để tăng khả năng cạnh tranh và chiếm ưu thế trên thị trường, nhiều thẩm mỹ viện đã ứng dụng công nghệ vào quy trình quản lý kinh doanh của mình. Việc sử dụng phần mềm quản lý là vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp trong ngành làm đẹp. So với phương pháp quản lý truyền thống, phần mềm giúp doanh nghiệp kiểm soát công việc tốt và chính xác hơn, đồng thời giúp duy trì mối quan hệ ổn định với khách hàng.

Một số công việc cần thiết mà thẩm mỹ viện thường xuyên thực hiện như: đặt lịch hẹn với khách hàng, cập nhật tình trạng sản phẩm, mỹ phẩm làm đẹp, quản lý nhân viên, bố trí, sắp xếp và phân công công việc cho nhân viên,…

Nếu trước đây, bạn phải tất bật với sổ sách, giấy tờ thì giờ đây bạn có thể quản lý tất cả công việc của mình trên một hệ thống duy nhất. 

Với các tính năng tối ưu từ EasySalon:

 • Quản lý khách hàng chuyên sâu: Quản lý hồ sơ điều trị, lịch sử giao dịch (Số lần khách đến, dịch vụ, thẻ đã sử dụng, lần gần nhất khách đến…), phân nhóm khách hàng (khách mới, khách cũ, khách VIP,…). Từ đó, có thể chăm sóc khách hàng chu đáo hơn và tạo các chương trình ưu đãi phù hợp. 
 • Quản lý lịch hẹn: Tạo và đặt lịch hẹn cho khách hàng, lưu giữ chi tiết lịch hẹn, hiển thị trạng thái lịch hẹn, sắp xếp nhân viên và thêm/sửa/xóa lịch hẹn dễ dàng; giúp tránh tình trạng chồng chéo, mất thời gian. Bên cạnh đó, Link booking giúp khách hàng đặt lịch làm đẹp nhanh chóng; có thông báo trực tiếp trên giao diện phần mềm. 
 • Quản lý liệu trình, gói dịch vụ: Quản lý và theo dõi liệu trình cụ thể, sản phẩm dùng trong liệu trình của từng khách hàng, số lần đã sử dụng dịch vụ và số lần còn lại được tự động cập nhật; thông tin như ngày, tên dịch vụ, chuyên viên thực hiện cũng được lưu giữ chi tiết, giúp thẩm mỹ viện quản lý chặt chẽ và đảm bảo được chất lượng phục vụ. 
 • Báo cáo tổng hợp, thống kê: Báo cáo tổng hợp, chi tiết các hoạt động kinh doanh của thẩm mỹ viện, thống kê chi phí, doanh thu theo từng ngày, tháng, năm. Báo cáo tần suất khách hàng đến, báo cáo chăm sóc khách hàng.

Phần mềm EasySalon là giải pháp phù hợp nhất, toàn diện nhất để đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành của các thẩm mỹ viện. Toàn bộ hoạt động, thông tin, dữ liệu quan trọng của thẩm mỹ viện sẽ được hiển thị rõ ràng, trực quan. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ công việc, xem xét hiệu quả và đo lường doanh thu để có những chiến lược kinh doanh bứt phá hơn. 

Xem chi tiết tính năng phần mềm quản lý thẩm mỹ viện tại đây.


EasySalon – Giải pháp quản lý thẩm mỹ viện uy tín, hiệu quả số 1 hiện nay


Để tăng khả năng cạnh tranh và chiếm ưu thế trên thị trường, nhiều thẩm mỹ viện đã ứng dụng công nghệ vào quy trình quản lý kinh doanh của mình. Việc sử dụng phần mềm quản lý là vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp trong ngành làm đẹp. So với phương pháp quản lý truyền thống, phần mềm giúp doanh nghiệp kiểm soát công việc tốt và chính xác hơn, đồng thời giúp duy trì mối quan hệ ổn định với khách hàng.

Một số công việc cần thiết mà thẩm mỹ viện thường xuyên thực hiện như: đặt lịch hẹn với khách hàng, cập nhật tình trạng sản phẩm, mỹ phẩm làm đẹp, quản lý nhân viên, bố trí, sắp xếp và phân công công việc cho nhân viên,…

Nếu trước đây, bạn phải tất bật với sổ sách, giấy tờ thì giờ đây bạn có thể quản lý tất cả công việc của mình trên một hệ thống duy nhất. 

Với các tính năng tối ưu từ EasySalon:

 • Quản lý khách hàng chuyên sâu: Quản lý hồ sơ điều trị, lịch sử giao dịch (Số lần khách đến, dịch vụ, thẻ đã sử dụng, lần gần nhất khách đến…), phân nhóm khách hàng (khách mới, khách cũ, khách VIP,…). Từ đó, có thể chăm sóc khách hàng chu đáo hơn và tạo các chương trình ưu đãi phù hợp. 
 • Quản lý lịch hẹn: Tạo và đặt lịch hẹn cho khách hàng, lưu giữ chi tiết lịch hẹn, hiển thị trạng thái lịch hẹn, sắp xếp nhân viên và thêm/sửa/xóa lịch hẹn dễ dàng; giúp tránh tình trạng chồng chéo, mất thời gian. Bên cạnh đó, Link booking giúp khách hàng đặt lịch làm đẹp nhanh chóng; có thông báo trực tiếp trên giao diện phần mềm. 
 • Quản lý liệu trình, gói dịch vụ: Quản lý và theo dõi liệu trình cụ thể, sản phẩm dùng trong liệu trình của từng khách hàng, số lần đã sử dụng dịch vụ và số lần còn lại được tự động cập nhật; thông tin như ngày, tên dịch vụ, chuyên viên thực hiện cũng được lưu giữ chi tiết, giúp thẩm mỹ viện quản lý chặt chẽ và đảm bảo được chất lượng phục vụ. 
 • Báo cáo tổng hợp, thống kê: Báo cáo tổng hợp, chi tiết các hoạt động kinh doanh của thẩm mỹ viện, thống kê chi phí, doanh thu theo từng ngày, tháng, năm. Báo cáo tần suất khách hàng đến, báo cáo chăm sóc khách hàng.

Phần mềm EasySalon là giải pháp phù hợp nhất, toàn diện nhất để đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành của các thẩm mỹ viện. Toàn bộ hoạt động, thông tin, dữ liệu quan trọng của thẩm mỹ viện sẽ được hiển thị rõ ràng, trực quan. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ công việc, xem xét hiệu quả và đo lường doanh thu để có những chiến lược kinh doanh bứt phá hơn. 

Xem chi tiết tính năng phần mềm quản lý thẩm mỹ viện tại đây.


EasySalon – Giải pháp quản lý thẩm mỹ viện uy tín, hiệu quả số 1 hiện nay


Để tăng khả năng cạnh tranh và chiếm ưu thế trên thị trường, nhiều thẩm mỹ viện đã ứng dụng công nghệ vào quy trình quản lý kinh doanh của mình. Việc sử dụng phần mềm quản lý là vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp trong ngành làm đẹp. So với phương pháp quản lý truyền thống, phần mềm giúp doanh nghiệp kiểm soát công việc tốt và chính xác hơn, đồng thời giúp duy trì mối quan hệ ổn định với khách hàng.

Một số công việc cần thiết mà thẩm mỹ viện thường xuyên thực hiện như: đặt lịch hẹn với khách hàng, cập nhật tình trạng sản phẩm, mỹ phẩm làm đẹp, quản lý nhân viên, bố trí, sắp xếp và phân công công việc cho nhân viên,…

Nếu trước đây, bạn phải tất bật với sổ sách, giấy tờ thì giờ đây bạn có thể quản lý tất cả công việc của mình trên một hệ thống duy nhất. 

Với các tính năng tối ưu từ EasySalon:

 • Quản lý khách hàng chuyên sâu: Quản lý hồ sơ điều trị, lịch sử giao dịch (Số lần khách đến, dịch vụ, thẻ đã sử dụng, lần gần nhất khách đến…), phân nhóm khách hàng (khách mới, khách cũ, khách VIP,…). Từ đó, có thể chăm sóc khách hàng chu đáo hơn và tạo các chương trình ưu đãi phù hợp. 
 • Quản lý lịch hẹn: Tạo và đặt lịch hẹn cho khách hàng, lưu giữ chi tiết lịch hẹn, hiển thị trạng thái lịch hẹn, sắp xếp nhân viên và thêm/sửa/xóa lịch hẹn dễ dàng; giúp tránh tình trạng chồng chéo, mất thời gian. Bên cạnh đó, Link booking giúp khách hàng đặt lịch làm đẹp nhanh chóng; có thông báo trực tiếp trên giao diện phần mềm. 
 • Quản lý liệu trình, gói dịch vụ: Quản lý và theo dõi liệu trình cụ thể, sản phẩm dùng trong liệu trình của từng khách hàng, số lần đã sử dụng dịch vụ và số lần còn lại được tự động cập nhật; thông tin như ngày, tên dịch vụ, chuyên viên thực hiện cũng được lưu giữ chi tiết, giúp thẩm mỹ viện quản lý chặt chẽ và đảm bảo được chất lượng phục vụ. 
 • Báo cáo tổng hợp, thống kê: Báo cáo tổng hợp, chi tiết các hoạt động kinh doanh của thẩm mỹ viện, thống kê chi phí, doanh thu theo từng ngày, tháng, năm. Báo cáo tần suất khách hàng đến, báo cáo chăm sóc khách hàng.

Phần mềm EasySalon là giải pháp phù hợp nhất, toàn diện nhất để đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành của các thẩm mỹ viện. Toàn bộ hoạt động, thông tin, dữ liệu quan trọng của thẩm mỹ viện sẽ được hiển thị rõ ràng, trực quan. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ công việc, xem xét hiệu quả và đo lường doanh thu để có những chiến lược kinh doanh bứt phá hơn. 

Xem chi tiết tính năng phần mềm quản lý thẩm mỹ viện tại đây.