Quản lý Barbershop chuyên nghiệp với phần mềm EasySalon


Không cần những yêu cầu quản lý phức tạp như các mô hình dịch vụ làm đẹp khác, Barbershop cần quản lý linh hoạt, đơn giản hơn để thực hiện những thao tác dễ dàng nhất cho nhân viên cũng như chủ Barbershop. Bên cạnh đó, khi sử dụng phần mềm chủ Barbershop có thể giám sát công việc từ xa thông qua đa dạng các thiết bị như laptop, điện thoại, máy tính bảng. Điều này giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian và chủ động hơn trong quá trình kinh doanh của mình.

Sau thời gian tiếp xúc với nhiều quản lý Barber shop, EasySalon đã xây dựng phần mềm quản lý đơn giản dễ sử dụng giúp Barbershop tạo hóa đơn in bill cho khách hàng, quản lý doanh thu mỗi ngày. 

Vì vậy, cho dù bạn không thành thạo công nghệ vẫn có thể sử dụng phần mềm dễ dàng. Những tính năng nổi bật nhất của EasySalon là:

 • Tính năng bán hàng, thu ngân: Tạo hóa đơn, chọn dịch vụ, sản phẩm, xếp nhân viên và in hóa đơn cho khách hàng nhanh chóng. Ngoài ra, chủ Barbershop có thể quản lý nhiều hình thức thanh toán khác nhau (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tiền mặt,…)
 • Quản lý khách hàng: Giúp Barber Shop thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử dùng dịch vụ, chi tiêu khách hàng, qua đó Barber Shop có được dữ liệu để chăm sóc khách hàng cũ tốt hơn. Có cơ sở để xây dựng các chương trình marketing hiệu quả.
 • Quản lý thu – chi: Barber có thể tạo phiếu thu, phiếu chi, kiểm soát các hoạt động thu chi hàng ngày một cách nhanh chóng và chính xác. Báo cáo thống kê giúp chủ Barbershop theo dõi hiệu quả kinh doanh, nhân viên, khách hàng theo các khoảng thời gian tùy chỉnh (theo từng ngày, tuần, tháng, năm). 
 • Quản lý nhân viên: Quản lý lương, thưởng-phạt và cài đặt hoa hồng linh hoạt cho nhân viên. Thống kê doanh thu và năng suất làm việc của nhân viên, giúp chủ Spa có những đánh giá xứng đáng và đưa ra các chính sách giúp tạo động lực để nhân viên chăm sóc khách hàng tốt hơn. 
 • Quản lý chương trình khuyến mãi: Barbershop dễ dàng tạo ra các chương trình khuyến mãi phù hợp cho từng nhóm khách hàng vào các thời điểm cụ thể dựa theo kế hoạch marketing của cửa hàng.

Ngoài ra, phần mềm còn phát triển các chức năng giúp Barbershop chăm sóc khách hàng tốt hơn, xem báo cáo thống kê trực quan để đưa ra những chương trình marketing phù hợp. Người quản lý có thể linh động ẩn hoặc bật tính năng tùy theo nhu cầu của mình.

Xem chi tiết các tính năng đầy đủ của phần mềm tại đây.


Quản lý Barbershop chuyên nghiệp với phần mềm EasySalon


Không cần những yêu cầu quản lý phức tạp như các mô hình dịch vụ làm đẹp khác, Barbershop cần quản lý linh hoạt, đơn giản hơn để thực hiện những thao tác dễ dàng nhất cho nhân viên cũng như chủ Barbershop. Bên cạnh đó, khi sử dụng phần mềm chủ Barbershop có thể giám sát công việc từ xa thông qua đa dạng các thiết bị như laptop, điện thoại, máy tính bảng. Điều này giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian và chủ động hơn trong quá trình kinh doanh của mình.

Sau thời gian tiếp xúc với nhiều quản lý Barber shop, EasySalon đã xây dựng phần mềm quản lý đơn giản dễ sử dụng giúp Barbershop tạo hóa đơn in bill cho khách hàng, quản lý doanh thu mỗi ngày. 

Vì vậy, cho dù bạn không thành thạo công nghệ vẫn có thể sử dụng phần mềm dễ dàng. Những tính năng nổi bật nhất của EasySalon là:

 • Tính năng bán hàng, thu ngân: Tạo hóa đơn, chọn dịch vụ, sản phẩm, xếp nhân viên và in hóa đơn cho khách hàng nhanh chóng. Ngoài ra, chủ Barbershop có thể quản lý nhiều hình thức thanh toán khác nhau (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tiền mặt,…)
 • Quản lý khách hàng: Giúp Barber Shop thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử dùng dịch vụ, chi tiêu khách hàng, qua đó Barber Shop có được dữ liệu để chăm sóc khách hàng cũ tốt hơn. Có cơ sở để xây dựng các chương trình marketing hiệu quả.
 • Quản lý thu – chi: Barber có thể tạo phiếu thu, phiếu chi, kiểm soát các hoạt động thu chi hàng ngày một cách nhanh chóng và chính xác. Báo cáo thống kê giúp chủ Barbershop theo dõi hiệu quả kinh doanh, nhân viên, khách hàng theo các khoảng thời gian tùy chỉnh (theo từng ngày, tuần, tháng, năm). 
 • Quản lý nhân viên: Quản lý lương, thưởng-phạt và cài đặt hoa hồng linh hoạt cho nhân viên. Thống kê doanh thu và năng suất làm việc của nhân viên, giúp chủ Spa có những đánh giá xứng đáng và đưa ra các chính sách giúp tạo động lực để nhân viên chăm sóc khách hàng tốt hơn. 
 • Quản lý chương trình khuyến mãi: Barbershop dễ dàng tạo ra các chương trình khuyến mãi phù hợp cho từng nhóm khách hàng vào các thời điểm cụ thể dựa theo kế hoạch marketing của cửa hàng.

Ngoài ra, phần mềm còn phát triển các chức năng giúp Barbershop chăm sóc khách hàng tốt hơn, xem báo cáo thống kê trực quan để đưa ra những chương trình marketing phù hợp. Người quản lý có thể linh động ẩn hoặc bật tính năng tùy theo nhu cầu của mình.

Xem chi tiết các tính năng đầy đủ của phần mềm tại đây.


Quản lý Barbershop chuyên nghiệp với phần mềm EasySalon


Không cần những yêu cầu quản lý phức tạp như các mô hình dịch vụ làm đẹp khác, Barbershop cần quản lý linh hoạt, đơn giản hơn để thực hiện những thao tác dễ dàng nhất cho nhân viên cũng như chủ Barbershop. Bên cạnh đó, khi sử dụng phần mềm chủ Barbershop có thể giám sát công việc từ xa thông qua đa dạng các thiết bị như laptop, điện thoại, máy tính bảng. Điều này giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian và chủ động hơn trong quá trình kinh doanh của mình.

Sau thời gian tiếp xúc với nhiều quản lý Barber shop, EasySalon đã xây dựng phần mềm quản lý đơn giản dễ sử dụng giúp Barbershop tạo hóa đơn in bill cho khách hàng, quản lý doanh thu mỗi ngày. 

Vì vậy, cho dù bạn không thành thạo công nghệ vẫn có thể sử dụng phần mềm dễ dàng. Những tính năng nổi bật nhất của EasySalon là:

 • Tính năng bán hàng, thu ngân: Tạo hóa đơn, chọn dịch vụ, sản phẩm, xếp nhân viên và in hóa đơn cho khách hàng nhanh chóng. Ngoài ra, chủ Barbershop có thể quản lý nhiều hình thức thanh toán khác nhau (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tiền mặt,…)
 • Quản lý khách hàng: Giúp Barber Shop thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử dùng dịch vụ, chi tiêu khách hàng, qua đó Barber Shop có được dữ liệu để chăm sóc khách hàng cũ tốt hơn. Có cơ sở để xây dựng các chương trình marketing hiệu quả.
 • Quản lý thu – chi: Barber có thể tạo phiếu thu, phiếu chi, kiểm soát các hoạt động thu chi hàng ngày một cách nhanh chóng và chính xác. Báo cáo thống kê giúp chủ Barbershop theo dõi hiệu quả kinh doanh, nhân viên, khách hàng theo các khoảng thời gian tùy chỉnh (theo từng ngày, tuần, tháng, năm). 
 • Quản lý nhân viên: Quản lý lương, thưởng-phạt và cài đặt hoa hồng linh hoạt cho nhân viên. Thống kê doanh thu và năng suất làm việc của nhân viên, giúp chủ Spa có những đánh giá xứng đáng và đưa ra các chính sách giúp tạo động lực để nhân viên chăm sóc khách hàng tốt hơn. 
 • Quản lý chương trình khuyến mãi: Barbershop dễ dàng tạo ra các chương trình khuyến mãi phù hợp cho từng nhóm khách hàng vào các thời điểm cụ thể dựa theo kế hoạch marketing của cửa hàng.

Ngoài ra, phần mềm còn phát triển các chức năng giúp Barbershop chăm sóc khách hàng tốt hơn, xem báo cáo thống kê trực quan để đưa ra những chương trình marketing phù hợp. Người quản lý có thể linh động ẩn hoặc bật tính năng tùy theo nhu cầu của mình.

Xem chi tiết các tính năng đầy đủ của phần mềm tại đây.