EasySalon – Phần mềm quản lý chuyên biệt dành riêng cho Hair Salon


Nhiều chủ Salon cho rằng các phần mềm quản lý thường rất tốn kém. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là quan niệm sai lầm. Bạn sẽ tốn một khoản chi phí để mua phần mềm nhưng chúng mang lại giá trị lâu dài, giúp bạn tinh gọn quy trình quản lý, tiết kiệm ngân sách và nhân công để vận hành Salon.

EasySalon được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của các tiệm tóc với những chức năng đáp ứng được nghiệp vụ của Salon cùng giao diện đơn giản, dễ sử dụng cho nhân viên và chủ tiệm.

Có thể nói rằng chăm sóc khách hàng là hoạt động Salon thực hiện nhằm nâng cao mối quan hệ với khách hàng của mình. Hoạt động chăm sóc khách hàng tốt sẽ khiến cho khách hàng có được sự hài lòng tốt hơn đối với những sản phẩm, dịch vụ của Salon. Đồng thời, giữ chân khách hàng cũ và quản lý nhân viên hiệu quả cũng là một trong những nhu cầu cấp thiết của các tiệm tóc hiện nay. Hiểu được nhu cầu đó, EasySalon phát triển những tính năng chuyên biệt dành cho Hair Salon:

 • Tính năng bán hàng, thu ngân: Tạo hóa đơn, chọn dịch vụ, sản phẩm, xếp nhân viên và in hóa đơn cho khách hàng nhanh chóng. Ngoài ra, chủ Salon có thể quản lý nhiều hình thức thanh toán khác nhau như tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ, điểm tích lũy, ghi nợ,…
 • Quản lý và chăm sóc khách hàng: Tính năng này cho phép Salon lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử dùng dịch vụ, chi tiêu khách hàng, qua đó salon có dữ liệu để chăm sóc khách hàng cũ tốt hơn. Ngoài ra, bạn có thể tạo và quản lý những nhóm khách hàng theo tiêu chí mong muốn như khách VIP, khách quen, khách hạng vàng, khách hạng kim cương,…
 • Quản lý thu – chi: Salon có thể tạo phiếu thu, phiếu chi, kiểm soát các hoạt động thu chi hàng ngày của Salon. Các số liệu được thể hiện rõ ràng, giúp chủ Salon theo dõi chi tiết và dễ dàng hơn.
 • Báo cáo thống kê là tính năng quan trọng của phần mềm giúp chủ Salon theo dõi hiệu quả kinh doanh, nhân viên, khách hàng theo các khoảng thời gian tùy chỉnh (theo ngày, tuần, tháng, năm). Các số liệu báo cáo thống kê là cơ sở để chủ Salon đưa ra những quyết định và vận hành salon hiệu quả

Ngoài những chức năng cơ bản trên, EasySalon còn phát triển nhiều tiện ích mới dành cho salon như bộ sưu tập mẫu tóc, thẻ tiền mặt. Xem chi tiết tất cả các tính năng của phần mềm tại đây.


EasySalon – Phần mềm quản lý chuyên biệt dành riêng cho Hair Salon


Nhiều chủ Salon cho rằng các phần mềm quản lý thường rất tốn kém. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là quan niệm sai lầm. Bạn sẽ tốn một khoản chi phí để mua phần mềm nhưng chúng mang lại giá trị lâu dài, giúp bạn tinh gọn quy trình quản lý, tiết kiệm ngân sách và nhân công để vận hành Salon.

EasySalon được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của các tiệm tóc với những chức năng đáp ứng được nghiệp vụ của Salon cùng giao diện đơn giản, dễ sử dụng cho nhân viên và chủ tiệm.

Có thể nói rằng chăm sóc khách hàng là hoạt động Salon thực hiện nhằm nâng cao mối quan hệ với khách hàng của mình. Hoạt động chăm sóc khách hàng tốt sẽ khiến cho khách hàng có được sự hài lòng tốt hơn đối với những sản phẩm, dịch vụ của Salon. Đồng thời, giữ chân khách hàng cũ và quản lý nhân viên hiệu quả cũng là một trong những nhu cầu cấp thiết của các tiệm tóc hiện nay. Hiểu được nhu cầu đó, EasySalon phát triển những tính năng chuyên biệt dành cho Hair Salon:

 • Tính năng bán hàng, thu ngân: Tạo hóa đơn, chọn dịch vụ, sản phẩm, xếp nhân viên và in hóa đơn cho khách hàng nhanh chóng. Ngoài ra, chủ Salon có thể quản lý nhiều hình thức thanh toán khác nhau như tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ, điểm tích lũy, ghi nợ,…
 • Quản lý và chăm sóc khách hàng: Tính năng này cho phép Salon lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử dùng dịch vụ, chi tiêu khách hàng, qua đó salon có dữ liệu để chăm sóc khách hàng cũ tốt hơn. Ngoài ra, bạn có thể tạo và quản lý những nhóm khách hàng theo tiêu chí mong muốn như khách VIP, khách quen, khách hạng vàng, khách hạng kim cương,…
 • Quản lý thu – chi: Salon có thể tạo phiếu thu, phiếu chi, kiểm soát các hoạt động thu chi hàng ngày của Salon. Các số liệu được thể hiện rõ ràng, giúp chủ Salon theo dõi chi tiết và dễ dàng hơn.
 • Báo cáo thống kê là tính năng quan trọng của phần mềm giúp chủ Salon theo dõi hiệu quả kinh doanh, nhân viên, khách hàng theo các khoảng thời gian tùy chỉnh (theo ngày, tuần, tháng, năm). Các số liệu báo cáo thống kê là cơ sở để chủ Salon đưa ra những quyết định và vận hành salon hiệu quả

Ngoài những chức năng cơ bản trên, EasySalon còn phát triển nhiều tiện ích mới dành cho salon như bộ sưu tập mẫu tóc, thẻ tiền mặt. Xem chi tiết tất cả các tính năng của phần mềm tại đây.


EasySalon – Phần mềm quản lý chuyên biệt dành riêng cho Hair Salon


Nhiều chủ Salon cho rằng các phần mềm quản lý thường rất tốn kém. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là quan niệm sai lầm. Bạn sẽ tốn một khoản chi phí để mua phần mềm nhưng chúng mang lại giá trị lâu dài, giúp bạn tinh gọn quy trình quản lý, tiết kiệm ngân sách và nhân công để vận hành Salon.

EasySalon được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của các tiệm tóc với những chức năng đáp ứng được nghiệp vụ của Salon cùng giao diện đơn giản, dễ sử dụng cho nhân viên và chủ tiệm.

Có thể nói rằng chăm sóc khách hàng là hoạt động Salon thực hiện nhằm nâng cao mối quan hệ với khách hàng của mình. Hoạt động chăm sóc khách hàng tốt sẽ khiến cho khách hàng có được sự hài lòng tốt hơn đối với những sản phẩm, dịch vụ của Salon. Đồng thời, giữ chân khách hàng cũ và quản lý nhân viên hiệu quả cũng là một trong những nhu cầu cấp thiết của các tiệm tóc hiện nay. Hiểu được nhu cầu đó, EasySalon phát triển những tính năng chuyên biệt dành cho Hair Salon:

 • Tính năng bán hàng, thu ngân: Tạo hóa đơn, chọn dịch vụ, sản phẩm, xếp nhân viên và in hóa đơn cho khách hàng nhanh chóng. Ngoài ra, chủ Salon có thể quản lý nhiều hình thức thanh toán khác nhau như tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ, điểm tích lũy, ghi nợ,…
 • Quản lý và chăm sóc khách hàng: Tính năng này cho phép Salon lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử dùng dịch vụ, chi tiêu khách hàng, qua đó salon có dữ liệu để chăm sóc khách hàng cũ tốt hơn. Ngoài ra, bạn có thể tạo và quản lý những nhóm khách hàng theo tiêu chí mong muốn như khách VIP, khách quen, khách hạng vàng, khách hạng kim cương,…
 • Quản lý thu – chi: Salon có thể tạo phiếu thu, phiếu chi, kiểm soát các hoạt động thu chi hàng ngày của Salon. Các số liệu được thể hiện rõ ràng, giúp chủ Salon theo dõi chi tiết và dễ dàng hơn.
 • Báo cáo thống kê là tính năng quan trọng của phần mềm giúp chủ Salon theo dõi hiệu quả kinh doanh, nhân viên, khách hàng theo các khoảng thời gian tùy chỉnh (theo ngày, tuần, tháng, năm). Các số liệu báo cáo thống kê là cơ sở để chủ Salon đưa ra những quyết định và vận hành salon hiệu quả

Ngoài những chức năng cơ bản trên, EasySalon còn phát triển nhiều tiện ích mới dành cho salon như bộ sưu tập mẫu tóc, thẻ tiền mặt. Xem chi tiết tất cả các tính năng của phần mềm tại đây.