Nail Salon

EasySalon đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ của mô hình Nail Salon. Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ quản lý kho hàng, định mức sản phẩm, giúp chủ Nail Salon tiết kiệm thời gian quản lý.

Đăng ký dùng thử

Đăng ký dùng thử