Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

I. Cài đặt hoa hồng làm dịch vụ

Nội dung đang được cập nhật.

II. Cài đặt hoa hồng bán dịch vụ

Nội dung đang được cập nhật.

III. Cài đặt hoa hồng bán sản phẩm 

Nội dung đang được cập nhật.

IV. Cài đặt hoa hồng bán gói

Nội dung đang được cập nhật.

V. Cài đặt hoa hồng bán thẻ

Nội dung đang được cập nhật.

VI. Thiết Lập hoa hồng nâng cao

1. Hoa hồng khi giảm giá hoá đơn

Ý nghĩa tính năng:

Khi salon/spa giảm giá tổng bill cho khách hàng, phần giảm giá đó sẽ do mỗi salon/spa chịu như một dạng chi phí marketing. Trong nhiều trường hợp, salon/spa có mong muốn nhân viên sẽ chia sẻ phần giảm giá đó với mình. Vì thế tính năng này cho phép chủ salon/spa linh hoạt trong việc điều chỉnh nhân viên sẽ là người chia sẻ phần giảm giá hoá đơn hoặc chỉ mỗi salon/spa chịu phần chi phí đó.

 

Cài đặt nhân viên ăn hoa hồng trước tổng bill

Tại trang Cài đăt / Tuỳ chỉnh hoa hồng, chọn Cài đặt nâng cao.

Tại popup Cài đặt nâng cao, chọn Trước giảm giá tổng bill và chọn OK để hoàn tất cài đặt.

 

 

Ví dụ Cài đặt hoa hồng nhân viên: Nhân viên An và Hoa hồng dịch vụ uốn tóc là 20 %

 

Hệ thống hiển thị

Chọn Dịch vụ uốn giảm giá: 50%

Chọn giảm giá Hoá Đơn: 20 %

Xếp Nhân viên: An

 

Hoa hồng

Hoa hồng nhân viên An nhận được: 80.000 = 20%* 400.000

 

 

Cài đặt nhân viên ăn hoa hồng sau tổng bill

Tại trang Cài đăt / Tuỳ chỉnh hoa hồng, chọn Cài đặt nâng cao.

Tại popup Cài đặt nâng cao, chọn Sau giảm giá tổng bill và chọn OK để hoàn tất cài đặt.


 

Ví dụ Cài đặt hoa hồng nhân viên: Nhân viên An và Hoa hồng dịch vụ uốn tóc là 20 %

 

Hệ thống hiển thị

Chọn Dịch vụ uốn giảm giá: 50%

Chọn giảm giá Hoá Đơn: 20 %

Xếp Nhân viên: An 

 

Hoa hồng

Hoa hồng nhân viên An nhận được: 64.000= 20%* (400 – 20*400)

2. Hoa hồng theo giá bán

Nội dung đang được cập nhật.

3. Hoa hồng khi có công nợ

Nội dung đang được cập nhật.

 


Câu hỏi thường gặp