Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Cài đặt nguồn khách hàng

I.Thêm mới nguồn khách hàng

Tại trang Cài đặt, chọn Nguồn khách hàng, chọn Thêm mới để tạo thêm nguồn khách hàng, hệ thống hiển thị popup để người dùng điền thông tin

 

Lưu ý: Nguồn khách hàng là nguồn dữ liệu, cho việc chọn nguồn khách tại module lịch hẹn, xem tại đây.

 

Sau khi chọn tạo mới hệ thống sẽ hiển thị popup để người dùng nhập thông tin

 

Lưu ý:

– Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.

– khi người dùng  chọn “ đặt làm mặc định”, phần nguồn khách hàng này sẽ được cài đặt mặc định tại phần tạo lịch hẹn.

II.Chỉnh sửa và xoá nguồn khách hàng

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup chứa thông tin nguồn khách hàng như khi tạo mới nguồn khách hàng.

(2): Khi chọn xóa nguồn khách hàng, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa nguồn khách hàng này ra khỏi hệ thống.

 

III.Tìm kiếm thông tin nguồn khách hàng

 


Câu hỏi thường gặp

Tính năng này sẽ giúp chủ Salon/Spa hoặc người quản lý: 
  • Dễ dàng tạo và quản lý nguồn khách hàng theo nhu cầu của mỗi salon/spa;
  • Là dữ liệu để "chọn nguồn khách" đến từ kênh nào tại trang đặt lịch của hệ thống