Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Tài khoản ngân hàng

I. Thêm mới tài khoản ngân hàng

Tại trang Cài đặt / Tài khoản ngân hàng, chọn tạo mới để thêm mới tài khoản ngân hàng.

 

Lưu ý: Cài đặt tài khoản ngân hàng cho phép người dùng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản khi thực hiện thao tác thanh toán.

 

 

 

Sau khi người dùng chọn Tạo mới, hệ thống sẽ hiển thị popup, người dùng nhập thông tin để tạo tài khoản ngân hàng.

 

 

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin

 

II. Chỉnh sửa và xoá tài khoản ngân hàng

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup chứa thông tin như lúc tạo mới tài khoản ngân hàng

(2): Khi chọn xóa tài khoản ngân hàng, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa tài khoản ngân hàng  này ra khỏi hệ thống.

 

III. Tìm kiếm tài khoản ngân hàng


Câu hỏi thường gặp

Tính năng này sẽ giúp chủ Salon/Spa hoặc người quản lý: 
  • Tạo tài khoản ngân hàng để hỗ trợ cho việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản;
  • Quản lý danh sách tài khoản ngân hàng của mình và dễ dàng truy xuất khi cần