Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Cài đặt nhân viên

I. Cài đặt nhóm nhân viên

1. Tạo mới nhóm nhân viên

Tại trang Cài đặt / Cài đặt nhân viên / Nhóm nhân viên, chọn tạo mới để thêm mới nhóm nhân nhân viên.

 

 

Sau khi người dùng chọn Tạo mới, hệ thống sẽ hiển thị popup, người dùng nhập thông tin để tạo nhóm nhân viên trên hệ thống.

 

Lưu ý: 

– Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin

– Nhóm nhân viên sẽ dùng để sắp xếp nhân viên theo nhóm theo sự chỉ định của chủ salon, khi tạo nhân viên họ sẽ có nhóm mà họ thuộc về, vì thế nhóm nhân viên là dữ liệu cho việc tạo mới nhân viên, xem tại đây

 

 2. Chỉnh sửa nhóm nhân viên

Tại trang cài đặt/ cài đặt nhân viên/ nhóm nhân viên, chọn chỉnh sửa nhóm nhân nhân viên.

 

II. Cài đặt nhân viên

1.Thêm mới nhân viên

Tại trang Cài đặt / Cài đặt nhân viên, chọn Tạo mới để thêm mới nhân viên.

 

 

Sau khi người dùng chọn Tạo mới, hệ thống sẽ hiển thị popup, người dùng nhập thông tin để tạo nhân viên trên hệ thống.

 

Lưu ý:

– Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin

– Nhóm nhân viên được lấy dữ liệu từ trang cài đặt nhóm nhân viên, xem tại đây.

– Chi nhánh được lấy dữ liệu từ trang quản lý chi nhánh, xem chi tiết tại đây.

– Nhân viên được tạo ở trên sẽ chỉ hiển thị thông tin ở những chi nhánh được chỉ định.

– Để có thể xếp nhân viên làm dịch vụ tại module lịch hẹn, cài đặt giới hạn đặt lịch cho nhân viên  hoặc để khách hàng có thể chọn nhân viên làm dịch vụ cho mình, người dùng phải click chọn “Cho phép đặt lịch” tại lúc tạo mới nhân viên.

 

2.Cập nhật và xoá nhân viên

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup chứa thông tin nhân viên như popup tạo mới nhân viên 

(2): Khi chọn xóa nhân viên, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa nhân viên này ra khỏi hệ thống.

 

3.Tìm kiếm nhân viên và chọn chi nhánh


Câu hỏi thường gặp

Tính năng này sẽ giúp chủ Salon/Spa hoặc người quản lý: 
  • Dễ dàng quản lý thông tin của từng nhân viên, ;
  • Dễ dàng phân công nhân viên làm dịch vụ đúng chuyên môn, và khả năng của mỗi người