Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Cài đặt kênh đặt lịch

I.Thêm mới kênh đặt lịch

Tại trang cài đặt, chọn Kênh đặt lịch, chọn thêm mới để tạo thêm kênh đặt lịch mới, hệ thống hiển thị popup để người dùng điền thông tin

 

 

 

Lưu ý:  Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin

 

II.Chỉnh sửa và xoá kênh đặt lịch

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup chứa thông tin Kênh đặt lịch như khi tạo mới kênh đặt lịch.

(2): Khi chọn xóa Kênh đặt lịch, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa kênh đặt lịch này ra khỏi hệ thống.

 

Lưu ý: Kênh đặt lịch là nguồn dữ liệu cho việc chọn kênh đặt lịch tại module lịch hẹn, xem tại đây.

 

III.Tìm kiếm kênh đặt lịch


Câu hỏi thường gặp

Tính năng này sẽ giúp chủ Salon/Spa hoặc người quản lý: 
  • Tạo ra các kênh đặt lịch phù hợp với nhu của của salon/spa;
  • Là dữ liệu cho việc chọn "kênh đặt lịch" khi thao tác đặt lịch trên hệ thống