Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Đặt lịch từ website

I.Giới hạn đặt lịch

1.Cài đặt đặt lịch từ website

– Mục đích cài đặt giới hạn đặt lịch từ website là nhằm tránh trường hợp trong một ngày nào đó salon không muốn nhận khách từ nguồn đặt lịch ở website, ví dụ ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 tết.

– Tại trang cài đặt, chọn đặt lịch từ website, chọn cài đặt, hệ thống hiển thị popup để người dùng nhập thông tin.

 

 

2.Tạo mới giới hạn đặt lịch

– Mục đích của tạo mới giới hạn đặt lịch là: không cho khách hàng đặt lịch từ website đối với một nhân viên nào đó, trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ: ngày hôm nay, nhân viên A bận việc không đi làm, chủ salon phải đặt giới hạn đặt lịch cho nhân viên A để khách hàng không thể book nhân viên A làm dịch vụ cho họ.

– Tại trang cài đặt, chọn đặt lịch từ website, chọn Thêm mới hệ thống hiển thị popup để người dùng nhập thông tin

 

 

 

Lưu ý:

– Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.

– Chọn nhân viên muốn áp dụng, nhân viên đó phải đã được  chọn cho phép đặt lịch ở trang cài đặt nhân viên, lúc này hệ thống cho phép người dùng chọn nhân viên để tạo giới hạn đặt lịch, xem chi tiết tại đây.

 

3. Xóa và chỉnh sửa giới hạn đặt lịch

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup chứa thông tin giới hạn đặt lịch như khi tạo mới giới hạn đặt lịch.

(2): Khi chọn xóa giới hạn đặt lịch , hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa giới hạn đặt lịch này ra khỏi hệ thống.

 

II. Chuyên môn nhân viên

1.Chỉnh sửa chuyên môn nhân viên

– Mục đích của chuyên môn nhân viên cho phép khách hàng book nhân viên đúng với chuyên môn dịch vụ mà họ muốn đặt. 

– Tại trang cài đặt, chọn đặt lịch từ website, chọn mục chuyên môn nhân viên, chọn icon chỉnh sửa để chỉnh sửa chuyên môn nhân viên 

 

 

 

 

2.Tìm kiếm nhân viên


Câu hỏi thường gặp

Tính năng này sẽ giúp chủ Salon/Spa hoặc người quản lý: 
  • Không cho phép khách hàng đặt lịch vào một ngày nào đó theo ý định của salon/spa;
  • Không cho phép khách hàng book nhân viên nào đó để làm dịch vụ