Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Quản lý công nợ

I. Xem và tìm kiếm khách hàng còn nợ

Tại trang Thu chi, chọn Công nợ, hệ thống hiển thị danh sách công nợ, Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng và số tiền mỗi khách hàng còn nợ.

 

II. Tạo thu nợ

Tại trang Thu chi / Công nợ, chọn Tạo thu nợ tại khách hàng muốn thu nợ, hệ thống hiển thị popup để người dùng điền thông tin.

 

 

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc điền thông tin.

 

 


Câu hỏi thường gặp

Tính năng này sẽ giúp chủ Salon/Spa hoặc người quản lý: 
  • Quản lý công nợ của khách hàng đang còn nợ salon/spa;
  • Dễ dàng tạo và in phiếu thu nợ cho khách hàng khi cần;
  • Dễ dàng trong việc giám sát, giúp salon/spa biết để nhắc khách hàng trả nợ.