Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Xem lịch sử hóa đơn

Quá trình tạo và thanh toán hóa đơn có rất nhiều bước, đòi hỏi sự chính xác và minh bạch cao. Tính năng xem lịch sử hóa đơn nhằm giúp salon/spa ghi nhận lại các thao tác cụ thể trên hóa đơn, dễ dàng kiểm tra, đối chiếu

I. Xem danh sách hóa đơn

 • Tại trang Thu ngân, chọn Danh sách đơn hàng để xem tất cả những hóa đơn đang có.

 

 • Xem danh sách hóa đơn theo hướng dẫn dưới đây:

II. Xem chi tiết hóa đơn

 • Xem chi tiết hóa đơn theo hướng dẫn dưới đây:

(1): Mã hóa đơn

(2): Thông tin khách hàng

(3): Vị trí làm dịch vụ

(4): Thời gian tạo hóa đơn

(5): Nhãn Đã thanh toán hoặc Chưa thanh toán

(6): Loại sản phẩm, dịch vụ, gói dịch vụ, bán/nạp thẻ, thu khác

(7): Tên sản phẩm, dịch vụ, gói dịch vụ, bán/nạp thẻ, thu khác

(8): Tên nhân viên được xếp trong popup Xếp nhân viên

(9): Hoa hồng tính cho nhân viên theo cài đặt tương ứng (Xem hướng dẫn cài đặt hoa hồng tại đây)

(10): Tiền thưởng được nhập trong popup Xếp nhân viên (Xem hướng dẫn xếp nhân viên tại đây)

(11): Đơn giá bán sản phẩm, dịch vụ, gói dịch vụ, bán/nạp thẻ, thu khác

(12): Số lượng sản phẩm, dịch vụ, gói dịch vụ, bán/nạp thẻ, thu khác

(13): Giảm giá trên sản phẩm, dịch vụ, gói dịch vụ, bán/nạp thẻ, thu khác

(14): Thành tiền sản phẩm, dịch vụ, gói dịch vụ, bán/nạp thẻ, thu khác sau giảm giá

(15): Ảnh đính kèm hóa đơn

(16): Tổng tiền các sản phẩm, dịch vụ, gói dịch vụ, bán/nạp thẻ, thu khác có trong hóa đơn

(17): Giảm giá trên hóa đơn

(18): Số tiền khách hàng cần thanh toán

(19): Số tiền khách hàng đã thanh toán

(20): Số tiền khách hàng còn nợ hóa đơn chưa thanh toán

(21): Thời gian thanh toán hóa đơn

(22): Tên và số tiền đã thanh toán cho từng phương thức thanh toán

III. Xem lịch sử thao tác hóa đơn

 • Tại trang Thu ngân / Danh sách hóa đơn, chọn Lịch sử hóa đơn để xem lịch sử thao tác trên từng hóa đơn.

 

 • Xem lịch sử thao tác theo hướng dẫn dưới đây:

 

Một số hành động thực hiện trên hóa đơn thường gặp:

 • Thanh toán – kèm giá trị hóa đơn
 • Chọn khách hàng – kèm tên khách hàng
 • Giảm giá – kèm chi tiết (giảm tổng hóa đơn hay giảm sản phẩm, dịch vụ nào đó) và giá trị giảm giá (% và số tiền)
 • Xóa mặt hàng – kèm tên mặt hàng đã xóa

IV. Tìm kiếm và lọc hóa đơn

 • Tại trang Danh sách hóa đơn, tìm kiếm và lọc hóa đơn theo hướng dẫn dưới đây:

 

Lưu ý: Khi lọc danh sách đơn hàng theo trạng thái “Chưa thanh toán”, bạn có thể dễ dàng thực hiện thanh toán vào cuối ngày bằng cách chọn đơn hàng muốn thanh toán và chọn Đến trang mua hàng, các đơn hàng sẽ được đưa ra màn hình thu ngân để thực hiện thanh toán.

 

 • Tại trang Lịch sử thao tác trên hóa đơn, tìm kiếm và lọc hóa đơn theo hướng dẫn dưới đây:


Câu hỏi thường gặp

Quá trình tạo và thanh toán hóa đơn có rất nhiều bước, đòi hỏi sự chính xác và minh bạch cao. Tính năng xem lịch sử hóa đơn nhằm giúp salon/spa ghi nhận lại các thao tác cụ thể trên hóa đơn, dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.