Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Hủy thanh toán và Hủy hóa đơn

Khi thông tin hóa đơn bị sai cần điều chỉnh (tên sản phẩm, dịch vụ bị sai, tên khách hàng sai, giá tiền sai, thanh toán sai,…), salon/spa có nhu cầu điều chỉnh lại hóa đơn. Tính năng hủy thanh toán, hủy hóa đơn của phần mềm sẽ đáp ứng được các trường hợp này.

I. Hủy hóa đơn

  • Bạn có thể hủy hóa đơn bằng 2 cách dưới đây:

Cách 1: Chọn Hủy hóa đơn tại trang Thu ngân.

 

Cách 2: Chọn Hủy hóa đơn tại trang Chi tiết hóa đơn.

Lưu ý: Chỉ được phép hủy hủy hóa đơn trong thời gian cho phép chỉnh sửa hóa đơn đã được cài đặt. Xem hướng dẫn cài đặt thời gian chỉnh sửa hóa đơn tại đây.

II. Hủy thanh toán

  • Hủy thanh toán chỉ cho phép đối với hóa đơn đã thanh toán.
  • Khi hủy thanh toán, hóa đơn đó được đưa ra ngoài màn hình thu ngân. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh khách hàng, dịch vụ, sản phẩm, gói dịch vụ, giảm giá,… trước khi thanh toán lại.
  • Bạn có thể thực hiện hủy thanh toán bằng cách chọn “Hủy thanh toán” tại trang Chi tiết hóa đơn.

Lưu ý: Chỉ được phép hủy thanh toán trong thời gian cho phép chỉnh sửa hóa đơn đã được cài đặt. Xem hướng dẫn cài đặt thời gian chỉnh sửa hóa đơn tại đây.


Câu hỏi thường gặp

Khi thông tin hóa đơn bị sai cần điều chỉnh (tên sản phẩm, dịch vụ bị sai, tên khách hàng sai, giá tiền sai, thanh toán sai,...), salon/spa có nhu cầu điều chỉnh lại hóa đơn. Tính năng hủy thanh toán, hủy hóa đơn của phần mềm sẽ đáp ứng được các trường hợp này.