Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Hệ thống phân chia danh mục thành 3 loại chính:

 • Sản phẩm: là những hàng hóa có thể kiểm kê số lượng một cách trực tiếp. Ví dụ: Dầu gội, sữa tắm,…
 • Dịch vụ: là những hàng hóa phi vật chất, được phục vụ bởi nhân viên. Ví dụ: dịch vụ gội đầu, tắm trắng,…
 • Gói dịch vụ: là combo gồm một hoặc nhiều dịch vụ đi kèm với nhau được sử dụng nhiều lần. Ví dụ: gói điều trị tàn nhang, gói cắt tóc 10 lần,…

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm là tính năng giúp bạn tạo mới sản phẩm, dễ dàng phân loại và quản lý sản phẩm theo nhóm, theo dõi kịp thời tình trạng còn hàng, ngừng bán hay hết hàng của sản phẩm.

I. Quản lý nhóm sản phẩm

Để thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm sản phẩm, bạn cần phân loại sản phẩm theo nhóm. Vì vậy, bước đầu tiên, bạn cần tạo ra các nhóm sản phẩm khác nhau.

1. Thêm mới nhóm sản phẩm

 • Tại trang Sản phẩm / Nhóm sản phẩm, chọn Tạo mới để thêm mới nhóm sản phẩm chưa có trong hệ thống.

 

 • Điền tên nhóm sản phẩm vào popup và chọn “OK” để hoàn tất thêm mới nhóm sản phẩm:

 

 • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ việc thêm mới nhóm sản phẩm.

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.

2. Chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm nhóm sản phẩm

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup cho phép chỉnh sửa tên nhóm sản phẩm.

(2): Khi chọn xóa nhóm sản phẩm, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa nhóm sản phẩm này ra khỏi hệ thống.

II. Quản lý sản phẩm

1. Thêm mới sản phẩm

 • Tại trang Sản phẩm / Danh sách sản phẩm, chọn Tạo mới để thêm mới sản phẩm chưa có trong hệ thống.

 • Điền thông tin sản phẩm vào popup và chọn “OK” để hoàn tất việc thêm mới sản phẩm:

 

 • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ việc thêm mới sản phẩm.

Lưu ý:

 • Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.
 • Danh sách nhóm sản phẩm được lấy từ phần Quản lý nhóm sản phẩm tại đây.
 • Nếu salon/spa không phục vụ thuốc kê đơn, bạn có thể tắt tính năng Nhà thuốc tại trang Cài đặt. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Chỉnh sửa và xóa sản phẩm

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup chứa thông tin sản phẩm như khi thêm mới sản phẩm.

(2): Khi chọn xóa sản phẩm, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa sản phẩm này ra khỏi hệ thống.

3. Tùy chọn ngừng bán sản phẩm

 • Sản phẩm trong hệ thống có 3 trạng thái:
  Sẵn sàng: Sản phẩm sẵn sàng sẽ được hiển thị ngoài thu ngân cho phép thêm vào hóa đơn;
  – Ngừng bán: Sản phẩm ngừng bán sẽ không được hiển thị ngoài thu ngân;
  – Hết hàng: Sản phẩm hết hàng khi số lượng tồn kho bằng 0.
 • Sản phẩm mới được tạo sẽ mặc định có trạng thái Sẵn sàng. Bạn có thể tắt trạng thái Sẵn sàng, lúc này sản phẩm sẽ chuyển sang trạng thái Ngừng bán.

4. Tìm kiếm và lọc sản phẩm


Câu hỏi thường gặp

Sản phẩm là những hàng hóa có thể kiểm kê số lượng một cách trực tiếp (ví dụ: Dầu gội, sữa tắm,...).
  Quản lý sản phẩm là tính năng giúp bạn tạo mới sản phẩm, dễ dàng phân loại và quản lý sản phẩm theo nhóm, theo dõi kịp thời tình trạng còn hàng, ngừng bán hay hết hàng của sản phẩm.