Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Hệ thống phân chia danh mục thành 3 loại chính:

 • Sản phẩm: là những hàng hóa có thể kiểm kê số lượng một cách trực tiếp. Ví dụ: Dầu gội, sữa tắm,…
 • Dịch vụ: là những hàng hóa phi vật chất, được phục vụ bởi nhân viên. Ví dụ: dịch vụ gội đầu, tắm trắng,…
 • Gói dịch vụ: là combo gồm một hoặc nhiều dịch vụ đi kèm với nhau được sử dụng nhiều lần. Ví dụ: gói điều trị tàn nhang, gói cắt tóc 10 lần,…

Quản lý gói dịch vụ

Quản lý gói dịch vụ là tính năng giúp bạn tạo mới gói dịch vụ, dễ dàng phân loại và quản lý gói dịch vụ theo nhóm.

I. Quản lý nhóm gói dịch vụ

Để thuận tiện cho việc quản lý gói dịch vụ, bạn cần phân loại gói dịch vụ theo nhóm. Vì vậy, bước đầu tiên, bạn cần tạo ra các nhóm gói dịch vụ khác nhau.

1. Thêm mới nhóm gói dịch vụ

 • Tại trang Sản phẩm / Nhóm gói dịch vụ, chọn Tạo mới để thêm mới nhóm gói dịch vụ chưa có trong hệ thống.

 

 • Điền tên nhóm gói dịch vụ vào popup và chọn “Lưu” để hoàn tất thêm mới nhóm gói dịch vụ:

 

 • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ việc thêm mới nhóm gói dịch vụ.

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.

2. Chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm nhóm gói dịch vụ

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup cho phép chỉnh sửa tên nhóm gói dịch vụ.

(2): Khi chọn xóa nhóm gói dịch vụ, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa nhóm gói dịch vụ này ra khỏi hệ thống.

(3): Tìm kiếm nhóm gói dịch vụ theo Tên nhóm gói dịch vụ.

II. Quản lý gói dịch vụ

1. Thêm mới gói dịch vụ

 • Tại trang Sản phẩm / Danh sách gói dịch vụ, chọn Tạo mới để thêm mới gói dịch vụ chưa có trong hệ thống.

 

 • Điền thông tin gói dịch vụ vào popup và chọn “Lưu” để hoàn tất thêm mới gói dịch vụ:

 

 • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ việc thêm mới gói dịch vụ.

Lưu ý:

 • Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.
 • Danh sách nhóm gói dịch vụ được lấy từ phần Quản lý nhóm gói dịch vụ tại đây.
 • Gói dịch vụ bao gồm một hoặc nhiều dịch vụ. Vì thế bạn cần tạo các dịch vụ trước khi tạo gói dịch vụ. Xem hướng dẫn tạo gói dịch vụ tại đây.

2. Chỉnh sửa và xóa gói dịch vụ

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup chứa thông tin gói dịch vụ như khi thêm mới gói dịch vụ.

(2): Khi chọn xóa gói dịch vụ, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa gói dịch vụ này ra khỏi hệ thống.

(3): Chọn “Sẵn sàng bán” để hiển thị gói dịch vụ ngoài thu ngân

3. Tìm kiếm và lọc gói dịch vụ


Câu hỏi thường gặp

Gói dịch vụ là combo gồm một hoặc nhiều dịch vụ đi kèm với nhau được sử dụng nhiều lần (ví dụ: gói điều trị tàn nhang, gói cắt tóc 10 lần,...).
  Quản lý gói dịch vụ là tính năng giúp bạn tạo mới gói dịch vụ, dễ dàng phân loại và quản lý gói dịch vụ theo nhóm.