Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Hệ thống phân chia danh mục thành 3 loại chính:

 • Sản phẩm: là những hàng hóa có thể kiểm kê số lượng một cách trực tiếp. Ví dụ: Dầu gội, sữa tắm,…
 • Dịch vụ: là những hàng hóa phi vật chất, được phục vụ bởi nhân viên. Ví dụ: dịch vụ gội đầu, tắm trắng,…
 • Gói dịch vụ: là combo gồm một hoặc nhiều dịch vụ đi kèm với nhau được sử dụng nhiều lần. Ví dụ: gói điều trị tàn nhang, gói cắt tóc 10 lần,…

Quản lý dịch vụ

Quản lý dịch vụ là tính năng giúp bạn tạo mới dịch vụ, dễ dàng phân loại và quản lý dịch vụ theo nhóm.

I. Quản lý nhóm dịch vụ

Để thuận tiện cho việc quản lý dịch vụ, bạn cần phân loại dịch vụ theo nhóm. Vì vậy, bước đầu tiên, bạn cần tạo ra các nhóm dịch vụ khác nhau.

1. Thêm mới nhóm dịch vụ

 • Tại trang Sản phẩm / Nhóm dịch vụ, chọn Tạo mới để thêm mới nhóm dịch vụ chưa có trong hệ thống.

 

 • Điền tên nhóm dịch vụ vào popup và chọn “Lưu” để hoàn tất thêm mới nhóm dịch vụ:

 

 • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ việc thêm mới nhóm dịch vụ.

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.

2. Chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm nhóm dịch vụ

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup cho phép chỉnh sửa tên nhóm dịch vụ.

(2): Khi chọn xóa nhóm dịch vụ, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa nhóm dịch vụ này ra khỏi hệ thống.

(3): Tìm kiếm nhóm dịch vụ theo Tên nhóm dịch vụ

II. Quản lý dịch vụ

1. Thêm mới dịch vụ

 • Tại trang Sản phẩm / Danh sách dịch vụ, chọn Tạo mới để thêm mới dịch vụ chưa có trong hệ thống.

 

 • Điền thông tin dịch vụ vào popup và chọn “Lưu” để hoàn tất thêm mới dịch vụ:

 

 • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ việc thêm mới dịch vụ.

Lưu ý:

 • Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.
 • Danh sách nhóm dịch vụ được lấy từ phần Quản lý nhóm dịch vụ tại đây.
 • Sản phẩm đi kèm được lấy từ danh sách sản phẩm được tạo tại đây.

2. Chỉnh sửa và xóa dịch vụ

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup chứa thông tin dịch vụ như khi thêm mới dịch vụ.

(2): Khi chọn xóa dịch vụ, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa dịch vụ này ra khỏi hệ thống.

3. Tìm kiếm và lọc dịch vụ


Câu hỏi thường gặp

Dịch vụ là những hàng hóa phi vật chất, được phục vụ bởi nhân viên (ví dụ: dịch vụ gội đầu, tắm trắng,...).
  Quản lý dịch vụ là tính năng giúp bạn tạo mới dịch vụ, dễ dàng phân loại và quản lý dịch vụ theo nhóm.