Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Quản lý lương của nhân viên

Đây là tính năng quan trọng giúp chủ salon/spa tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý nhân viên thông qua việc tính toán lương một cách chính xác, dễ dàng quản lý lương tồn, theo dõi tạm ứng lương của nhân viên; dễ dàng quản lý ngày nghỉ, thưởng phạt·của nhân viên.

I. Cài đặt lương

1. Cài đặt lương cơ bản và ngày nghỉ

 • Tại trang Quản lý lương, chọn tên nhân viên muốn cài đặt.

 

 • Tại trang thông tin chi tiết lương của nhân viên, chọn Cài đặt để cài đặt lương cơ bản và ngày nghỉ cho nhân viên.

 

 • Điền thông tin vào popup và chọn “OK” để hoàn tất cài đặt lương cơ bản:

 

 • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ thao tác vừa cài đặt.

Lưu ý:

 • Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.
 • Ngày nghỉ cố định là ngày nhân viên được nghỉ mà vẫn được tính lương. Ngày nghỉ còn lại của mỗi tháng sẽ không tự động cộng dồn cho tháng kế tiếp. Nếu chủ salon/spa muốn áp dụng cơ chế cộng dồn ngày nghỉ phải cài đặt lại số ngày nghỉ cố định cho nhân viên.
 • Nếu không chọn ngày chốt công, hệ thống tự động ghi nhận ngày chốt công là ngày được cài đặt chung cho tất cả nhân viên tại trang Cài đặt / Cài đặt nâng cao. Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

2. Thêm thưởng phạt

 • Bạn có thể thêm thưởng phạt cho nhân viên bằng 2 cách:

Cách 1: Tại trang Quản lý lương, chọn Thưởng/Phạt tại nhân viên muốn thêm.

 

Cách 2: Tại trang thông tin chi tiết lương của nhân viên, chọn Thêm thưởng phạt.

 

 • Điền thông tin vào popup và chọn “OK” để hoàn tất thêm thưởng phạt:

 

 • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ thao tác vừa cài đặt.

Lưu ý:

 • Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.
 • Chọn danh mục thưởng phạt từ danh sách danh mục đã được cài đặt trước đó, để dễ dàng quản lý thưởng phạt của nhân viên. Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.

3. Thêm ngày nghỉ

 • Bạn có thể thêm ngày nghỉ cho nhân viên bằng 2 cách:

Cách 1: Tại trang Quản lý lương, chọn Nghỉ tại nhân viên muốn thêm.

 

Cách 2: Tại trang thông tin chi tiết lương của nhân viên, chọn Nghỉ.

 

 • Điền thông tin vào popup và chọn “OK” để hoàn tất thêm ngày nghỉ:

 • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ thao tác vừa cài đặt.

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.

II. Xem và in phiếu lương

1. Xem tổng quát phiếu lương

 • Tại trang thông tin chi tiết lương của nhân viên, bạn có thể xem nội dung chi tiết ngày nghỉ và lương của nhân viên theo mô tả dưới đây:

 

2. Xem chi tiết phiếu lương

 • Xem ngày nghỉ của nhân viên:

 

 • Xem thưởng/phạt của nhân viên:

 

 • Xem lịch sử thanh toán lương cho nhân viên:

 

 • Xem hoa hồng của nhân viên:

 

 • Xem lịch sử làm dịch vụ của nhân viên:

 

 • Xem doanh thu bán hàng của nhân viên:

 

 • Xem doanh thu bán gói của nhân viên:

 

 • Xem doanh thu nạp thẻ của nhân viên:

3. In phiếu lương

 • Tại trang thông tin chi tiết lương của nhân viên, chọn In tổng hợp để xem phiếu lương trước khi in và chọn In để thực hiện in phiếu lương.

III. Thanh toán lương

1. Thanh toán lương

 • Bạn có thể thanh toán lương cho nhân viên bằng 2 cách:

Cách 1: Tại trang Quản lý lương, chọn Thanh toán tại nhân viên muốn thêm.

 

Cách 2: Tại trang thông tin chi tiết lương của nhân viên, chọn Thanh toán.

 

 • Điền thông tin vào popup và chọn “OK” để hoàn tất thanh toán:

 

 • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ thao tác vừa cài đặt.

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.

2. Trả lương tồn

 • Bạn có thể thanh toán lương tồn cho nhân viên bằng 2 cách:

Cách 1: Tại trang Quản lý lương, chọn Thanh toán tại nhân viên muốn thêm.

 

Cách 2: Tại trang thông tin chi tiết lương của nhân viên, chọn Thanh toán.

 

 • Điền thông tin vào popup và chọn “OK” để hoàn tất thanh toán:

 

 • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ thao tác vừa cài đặt.

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.

3. Tạm ứng

 • Bạn có thể tạm ứng lương cho nhân viên bằng 2 cách:

Cách 1: Tại trang Quản lý lương, chọn Thanh toán tại nhân viên muốn thêm.

 

Cách 2: Tại trang thông tin chi tiết lương của nhân viên, chọn Thanh toán.

 

 • Điền thông tin vào popup và chọn “OK” để hoàn tất thanh toán:

 

 • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ thao tác vừa cài đặt.

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.


Câu hỏi thường gặp

Đây là tính năng quan trọng giúp chủ salon/spa tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý nhân viên thông qua việc: 
 • Tính toán lương cho nhân viên một cách chính xác;
 • Dễ dàng quản lý lương tồn, theo dõi tạm ứng lương của nhân viên;
 • Dễ dàng quản lý ngày nghỉ, thưởng phạt của nhân viên.