Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Quản lý danh sách nhân viên

Đây là tính năng giúp chủ salon/spa quản lý chung danh sách ngày nghỉ của tất cả nhân viên. Đồng thời, chủ salon/spa có thể dễ dàng thống kê, phân loại thưởng phạt cho nhân viên thông qua việc quản lý danh mục thưởng phạt.

I. Xem và xuất file tổng hợp

  • Tại trang Quản lý lương, chọn Xuất tổng hợp để xuất file danh sách tổng hợp lương và ngày nghỉ của nhân viên.

 

  • Mẫu file tổng hợp lương nhân viên thể hiện như dưới đây:

II. Quản lý danh mục thưởng phạt

Chủ salon/spa có thể dễ dàng thống kê, phân loại thưởng phạt cho nhân viên thông qua việc quản lý danh mục thưởng phạt.

1. Tạo mới danh mục thưởng phạt

  • Tại trang Quản lý lương, chọn Danh mục thưởng phạt.

 

  • Tại trang Danh mục thưởng phạt, chọn Tạo mới để thêm mới danh mục thưởng phạt.

 

  • Điền thông tin vào popup và chọn “OK” để hoàn tất thêm mới danh mục thưởng phạt:

 

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.

  • Chọn “Hủy” nếu bạn muốn hủy bỏ việc thêm mới danh mục thưởng phạt.

2. Chỉnh sửa và xóa danh mục thưởng phạt

(1): Khi chọn cập nhật, hệ thống sẽ hiển thị popup chứa thông tin danh mục thưởng phạt như khi thêm mới danh mục.

(2): Khi chọn xóa danh mục thưởng phạt, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa danh mục này ra khỏi hệ thống.


Câu hỏi thường gặp

Đây là tính năng giúp chủ salon/spa quản lý chung danh mục thưởng phạt và danh sách ngày nghỉ của tất cả nhân viên.