Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Quản lý tập khách hàng

Việc tạo tập khách hàng giúp chủ salon/spa phân loại và quản lý hiệu quả những khách hàng có cùng đặc điểm. Từ đó, có thể dễ dàng thêm các chương trình khuyến mãi cho từng tập khách hàng cụ thể phù hợp với chiến lược marketing của cửa hàng.

I. Tạo mới tập khách hàng

 • Tại trang Chăm sóc khách hàng / Tập khách hàng, chọn Tạo mới để thêm mới tập khách hàng.

 

 • Điền thông tin sản phẩm vào popup và chọn “Lưu” để hoàn tất thêm mới tập khách hàng:

 

Lưu ý:

 • Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.
 • Khi chọn “Tự động cập nhật danh sách khách hàng”, hệ thống sẽ tự động thêm các khách hàng mới tạo vào tập nếu khách hàng đó thỏa mãn điều kiện áp dụng.

II. Quản lý chi tiết tập khách hàng

1. Thêm và xóa khách hàng trong tập

 • Tại trang Chăm sóc khách hàng / Tập khách hàng / Khách hàng, tìm kiếm khách hàng muốn thêm, sau đó chọn Thêm vào tập để thêm khách hàng đó vào tập khách hàng.

 

 • Bạn có thể xóa khách hàng ra khỏi tập theo hướng dẫn dưới đây: 

2. Thêm CTKM vào tập

 • Tại trang Chăm sóc khách hàng / Tập khách hàng, chọn Thêm khuyến mãi để thêm CTKM vào tập khách hàng:

 

 

 • Sau khi đã thêm CTKM vào tập khách hàng, bạn thể xem lại danh sách các CTKM đang được áp dụng cho tập khách hàng tại mục Khuyến mãi.

 

 • Bạn có thể xem hướng dẫn tạo CTKM tại đây.

3. Chỉnh sửa tập KH

 • Bạn có thể chỉnh sửa tên tập KH và cơ chế tự động thêm khách hàng vào tập theo 2 cách:

          + Cách 1: Tại trang Chăm sóc khách hàng / Tập khách hàng, chọn icon chỉnh sửa.

 

          + Cách 2: Tại trang Chăm sóc khách hàng / Tập khách hàng, chọn CTKM muốn chỉnh sửa, sau đó chọn Sửa tên nhóm.

 

 • Thay đổi thông tin trong popup và chọn “Lưu” để hoàn tất thay đổi:

 

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.

4. Xuất file tập KH

 • Tại trang chi tiết CTKM, chọn Xuất excel để xuất file danh sách khách hàng có trong tập.

III. Tìm kiếm và xóa tập khách hàng

 • Khi chọn xóa, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa tập khách hàng này ra khỏi hệ thống.


Câu hỏi thường gặp

Việc tạo tập khách hàng giúp chủ salon/spa phân loại và quản lý hiệu quả những khách hàng có cùng đặc điểm. Từ đó, có thể dễ dàng thêm các chương trình khuyến mãi cho từng tập khách hàng cụ thể phù hợp với chiến lược marketing của cửa hàng.