Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Quản lý chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi (CTKM) là một trong những hình thức marketing bán hàng hiệu quả. Việc quản lý tốt chương trình khuyến mãi sẽ giúp salon/spa tăng hiệu quả kinh doanh. Với tính năng Quản lý chương trình khuyến mãi, salon/spa dễ dàng tạo ra các chương trình khuyến mãi phù hợp cho từng nhóm khách hàng vào các thời điểm cụ thể dựa theo kế hoạch marketing của cửa hàng.

I. Tạo mới CTKM

  • Tại trang Chăm sóc khách hàng / Chương trình khuyến mãi, chọn Tạo mới để thêm mới CTKM.

 

  • Điền thông tin sản phẩm vào popup và chọn “OK” để hoàn tất tạo mới CTKM:

 

Lưu ý:

  • Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.
  • Khách hàng mục tiêu được tạo từ danh sách nhóm khách hàng. Xem hướng dẫn quản lý nhóm khách hàng tại đây.

II. Chỉnh sửa, tìm kiếm và xóa CTKM

(2): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup cho phép chỉnh sửa CTKM như khi tạo mới.

(3): Khi chọn xóa, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa nhóm CTKM này ra khỏi hệ thống.


Câu hỏi thường gặp

Chương trình khuyến mãi là một trong những hình thức marketing bán hàng hiệu quả. Việc quản lý tốt chương trình khuyến mãi sẽ giúp salon/spa tăng hiệu quả kinh doanh.
    Với tính năng Quản lý chương trình khuyến mãi, salon/spa dễ dàng tạo ra các chương trình khuyến mãi phù hợp cho từng nhóm khách hàng vào các thời điểm cụ thể dựa theo kế hoạch marketing của cửa hàng.