Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Quản lý phản hồi dịch vụ

Phản hồi dịch vụ là một hình thức khách hàng để lại cảm nhận về các trải nghiệm dịch vụ tại cửa hàng. Việc quản lý phản hồi dịch vụ nhằm giúp salon/spa biết được khách hàng đang cảm nhận về mình như thế nào, thống kê được các dịch vụ được khách hàng yêu thích hay phàn nàn. Từ đó, salon/spa sẽ có kế hoạch phát huy và điều chỉnh hoạt động kinh doanh sao cho hiệu quả.

I. Xem phản hồi dịch vụ

  • Tại trang Chăm sóc khách hàng / Phản hồi dịch vụ, bạn có thể xem danh sách các phản hồi theo hướng dẫn dưới đây:

II. Lọc đánh giá

  • Tại trang Chăm sóc khách hàng / Phản hồi dịch vụ, bạn có thể lọc các đánh giá muốn xem theo điểm sao.


Câu hỏi thường gặp

Phản hồi dịch vụ là một hình thức khách hàng để lại cảm nhận về các trải nghiệm dịch vụ tại cửa hàng.
    Việc quản lý phản hồi dịch vụ nhằm giúp salon/spa biết được khách hàng đang cảm nhận về mình như thế nào, thống kê được các dịch vụ được khách hàng yêu thích hay phàn nàn. Từ đó, salon/spa sẽ có kế hoạch phát huy và điều chỉnh hoạt động kinh doanh sao cho hiệu quả.