Thủ tục đăng ký kinh doanh salon tóc đầy đủ, chính xác nhất


Nhu cầu làm đẹp đang ngày càng tăng cao và xu hướng phát triển trong tương lai, nếu bạn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực làm tóc và mong muốn khởi nghiệp thì mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ cắt tóc là sựa lựa chọn khá tốt. Bước đầu tiên và không thể thiếu trong quy trình kinh doanh Salon tóc đó chính là đăng ký kinh doanh để làm việc theo quy định của Pháp luật. Sau đây, Easysalon.vn sẽ cung cấp thông tin về thủ tục đăng ký kinh doanh salon tóc đầy đủ nhất.

» Tìm hiểu ngay: Phần mềm quản lý salon tóc / phần mềm quản lý spa giá rẻ giúp tối ưu chi phí doanh nghiệp

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh Salon tóc

thu tuc dang ky kinh doanh salon toc

 •  Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.
 • Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

» Xem thêm: 8 bước quan trọng để mở Salon tóc bạn cần ghi nhớ

Thủ tục đăng ký kinh doanh salon tóc đầy đủ, chính xác nhất

Kinh doanh cắt tóc được xếp vào nhóm hộ kinh doanh cá thể. Theo đó, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật Việt Nam:

quy trinh dang ky kinh doanh cua tiem toc

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

» Xem thêm: Cắt tóc, gội đầu có phải đóng thuế không? 

3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh”.

Trên đây là trình tự đăng ký kinh doanh Salon tóc đầy đủ, mới nhất mà bạn có thể tham khảo và chuẩn bị hồ sơ để kinh doanh theo đúng quy định của nhà nước.phan mem quan ly spa


Thủ tục đăng ký kinh doanh salon tóc đầy đủ, chính xác nhất


Nhu cầu làm đẹp đang ngày càng tăng cao và xu hướng phát triển trong tương lai, nếu bạn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực làm tóc và mong muốn khởi nghiệp thì mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ cắt tóc là sựa lựa chọn khá tốt. Bước đầu tiên và không thể thiếu trong quy trình kinh doanh Salon tóc đó chính là đăng ký kinh doanh để làm việc theo quy định của Pháp luật. Sau đây, Easysalon.vn sẽ cung cấp thông tin về thủ tục đăng ký kinh doanh salon tóc đầy đủ nhất.

» Tìm hiểu ngay: Phần mềm quản lý salon tóc / phần mềm quản lý spa giá rẻ giúp tối ưu chi phí doanh nghiệp

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh Salon tóc

thu tuc dang ky kinh doanh salon toc

 •  Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.
 • Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

» Xem thêm: 8 bước quan trọng để mở Salon tóc bạn cần ghi nhớ

Thủ tục đăng ký kinh doanh salon tóc đầy đủ, chính xác nhất

Kinh doanh cắt tóc được xếp vào nhóm hộ kinh doanh cá thể. Theo đó, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật Việt Nam:

quy trinh dang ky kinh doanh cua tiem toc

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

» Xem thêm: Cắt tóc, gội đầu có phải đóng thuế không? 

3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh”.

Trên đây là trình tự đăng ký kinh doanh Salon tóc đầy đủ, mới nhất mà bạn có thể tham khảo và chuẩn bị hồ sơ để kinh doanh theo đúng quy định của nhà nước.phan mem quan ly spa


Thủ tục đăng ký kinh doanh salon tóc đầy đủ, chính xác nhất


Nhu cầu làm đẹp đang ngày càng tăng cao và xu hướng phát triển trong tương lai, nếu bạn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực làm tóc và mong muốn khởi nghiệp thì mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ cắt tóc là sựa lựa chọn khá tốt. Bước đầu tiên và không thể thiếu trong quy trình kinh doanh Salon tóc đó chính là đăng ký kinh doanh để làm việc theo quy định của Pháp luật. Sau đây, Easysalon.vn sẽ cung cấp thông tin về thủ tục đăng ký kinh doanh salon tóc đầy đủ nhất.

» Tìm hiểu ngay: Phần mềm quản lý salon tóc / phần mềm quản lý spa giá rẻ giúp tối ưu chi phí doanh nghiệp

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh Salon tóc

thu tuc dang ky kinh doanh salon toc

 •  Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.
 • Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

» Xem thêm: 8 bước quan trọng để mở Salon tóc bạn cần ghi nhớ

Thủ tục đăng ký kinh doanh salon tóc đầy đủ, chính xác nhất

Kinh doanh cắt tóc được xếp vào nhóm hộ kinh doanh cá thể. Theo đó, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật Việt Nam:

quy trinh dang ky kinh doanh cua tiem toc

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

» Xem thêm: Cắt tóc, gội đầu có phải đóng thuế không? 

3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh”.

Trên đây là trình tự đăng ký kinh doanh Salon tóc đầy đủ, mới nhất mà bạn có thể tham khảo và chuẩn bị hồ sơ để kinh doanh theo đúng quy định của nhà nước.phan mem quan ly spa