Thu ngân

Tối ưu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với hệ thống quản lý chuyên biệt dành cho spa, salon, barbershop.

 • Tạo nhiều hoá đơn cùng lúc: Dễ dàng thanh toán, chỉnh sửa đơn giá, chiết khấu và phương thức thanh toán.
 • Tối ưu trải nghiệm người dùng: Xếp nhân viên làm dịch vụ, bán hàng, bán dịch vụ, gói dịch vụ một cách dễ dàng & chính xác.
 • Theo dõi lịch sử hoá đơn: Thao tác dễ dàng giúp minh bạch quá trình kinh doanh, tránh thất thoát.
 • Tương thích với nhiều thiết bị: Quản lý thuận tiện, cập nhật kịp thời với ứng dụng dành cho mobile trên IOS & Android.
Thu ngân

Tối ưu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với hệ thống quản lý chuyên biệt dành cho spa, salon, barbershop.

 • Tạo nhiều hoá đơn cùng lúc: Dễ dàng thanh toán, chỉnh sửa đơn giá, chiết khấu và phương thức thanh toán.
 • Tối ưu trải nghiệm người dùng: Xếp nhân viên làm dịch vụ, bán hàng, bán dịch vụ, gói dịch vụ một cách dễ dàng & chính xác.
 • Theo dõi lịch sử hoá đơn: Thao tác dễ dàng giúp minh bạch quá trình kinh doanh, tránh thất thoát.
 • Tương thích với nhiều thiết bị: Quản lý thuận tiện, cập nhật kịp thời với ứng dụng dành cho mobile trên IOS & Android.
Thu ngân

Tối ưu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với hệ thống quản lý chuyên biệt dành cho spa, salon, barbershop.

 • Tạo nhiều hoá đơn cùng lúc: Dễ dàng thanh toán, chỉnh sửa đơn giá, chiết khấu và phương thức thanh toán.
 • Tối ưu trải nghiệm người dùng: Xếp nhân viên làm dịch vụ, bán hàng, bán dịch vụ, gói dịch vụ một cách dễ dàng & chính xác.
 • Theo dõi lịch sử hoá đơn: Thao tác dễ dàng giúp minh bạch quá trình kinh doanh, tránh thất thoát.
 • Tương thích với nhiều thiết bị: Quản lý thuận tiện, cập nhật kịp thời với ứng dụng dành cho mobile trên IOS & Android.
Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện chăm sóc khách hàng theo từng nhóm.

 • Lưu trữ lịch sử làm dịch vụ của khách hàng: Dễ dàng kiểm tra nhanh thông tin khách hàng, giải quyết vấn đề nhanh chóng.
 • Tạo chương trình khuyến mãi: Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng giúp salon, spa tối ưu hiệu quả kinh doanh
 • Chia nhóm khách hàng: Thuận tiện xây dựng các chương trình ưu đãi, chăm sóc phù hợp tới từng đối tượng khách hàng.
 • Tích điểm – Khách hàng thân thiết: Hệ thống tích điểm nâng hạng dễ dàng giúp Salon, Spa đưa ra các chiến lược marketing phù hợp.
Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện chăm sóc khách hàng theo từng nhóm.

 • Lưu trữ lịch sử làm dịch vụ của khách hàng: Dễ dàng kiểm tra nhanh thông tin khách hàng, giải quyết vấn đề nhanh chóng.
 • Tạo chương trình khuyến mãi: Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng giúp salon, spa tối ưu hiệu quả kinh doanh
 • Chia nhóm khách hàng: Thuận tiện xây dựng các chương trình ưu đãi, chăm sóc phù hợp tới từng đối tượng khách hàng.
 • Tích điểm – Khách hàng thân thiết: Hệ thống tích điểm nâng hạng dễ dàng giúp Salon, Spa đưa ra các chiến lược marketing phù hợp.
Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng của bạn một cách hiệu quả, thuận tiện chăm sóc khách hàng theo từng nhóm.

 • Lưu trữ lịch sử làm dịch vụ của khách hàng: Dễ dàng kiểm tra nhanh thông tin khách hàng, giải quyết vấn đề nhanh chóng.
 • Tạo chương trình khuyến mãi: Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng giúp salon, spa tối ưu hiệu quả kinh doanh
 • Chia nhóm khách hàng: Thuận tiện xây dựng các chương trình ưu đãi, chăm sóc phù hợp tới từng đối tượng khách hàng.
 • Tích điểm – Khách hàng thân thiết: Hệ thống tích điểm nâng hạng dễ dàng giúp Salon, Spa đưa ra các chiến lược marketing phù hợp.
Quản lý nhân viên

Quản lý toàn bộ nhân sự cho doanh nghiệp, phân quyền chức năng theo từng cấp từ quản lý tới nhân viên.

 • Quản lý lương: Tính lương, thưởng, hoa hồng và ngày nghỉ phép của từng nhân viên.
 • Cài đặt hoa hồng theo tác vụ: Cài đặt hoa hồng chi tiết cho các tác vụ như bán gói dịch vụ, làm dịch vụ,…
 • Phân quyền truy cập: Giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát hoạt động trên hệ thống, phát huy năng lực nhân viên.
 • Đánh giá năng suất làm việc: Thống kê lượt khách yêu cầu, số lượt dịch vụ, doanh thu của từng nhân viên.
Quản lý nhân viên

Quản lý toàn bộ nhân sự cho doanh nghiệp, phân quyền chức năng theo từng cấp từ quản lý tới nhân viên.

 • Quản lý lương: Tính lương, thưởng, hoa hồng và ngày nghỉ phép của từng nhân viên.
 • Cài đặt hoa hồng theo tác vụ: Cài đặt hoa hồng chi tiết cho các tác vụ như bán gói dịch vụ, làm dịch vụ,…
 • Phân quyền truy cập: Giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát hoạt động trên hệ thống, phát huy năng lực nhân viên.
 • Đánh giá năng suất làm việc: Thống kê lượt khách yêu cầu, số lượt dịch vụ, doanh thu của từng nhân viên.
Quản lý nhân viên

Quản lý toàn bộ nhân sự cho doanh nghiệp, phân quyền chức năng theo từng cấp từ quản lý tới nhân viên.

 • Quản lý lương: Tính lương, thưởng, hoa hồng và ngày nghỉ phép của từng nhân viên.
 • Cài đặt hoa hồng theo tác vụ: Cài đặt hoa hồng chi tiết cho các tác vụ như bán gói dịch vụ, làm dịch vụ,…
 • Phân quyền truy cập: Giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát hoạt động trên hệ thống, phát huy năng lực nhân viên.
 • Đánh giá năng suất làm việc: Thống kê lượt khách yêu cầu, số lượt dịch vụ, doanh thu của từng nhân viên.
Quản lý lịch hẹn

Đặt lịch hẹn nhanh chóng – Quản lý lịch hẹn dễ dàng và trực quan theo thời gian thực.

 • Tạo lịch hẹn ở nhiều nguồn: Doanh nghiệp và người dùng đều có thể tự tạo lịch hẹn trên các ứng dụng của hệ sinh thái EasySalon.
 • Quản lý thông tin lịch hẹn: Hiển thị đầy đủ trạng thái lịch hẹn, thông tin khách hàng, nhân viên, dịch vụ sử dụng,…
 • Sắp xếp theo từng khung giờ: Hiển thị các khung giờ còn trống, giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp nhân viên.
Quản lý lịch hẹn

Đặt lịch hẹn nhanh chóng – Quản lý lịch hẹn dễ dàng và trực quan theo thời gian thực.

 • Tạo lịch hẹn ở nhiều nguồn: Doanh nghiệp và người dùng đều có thể tự tạo lịch hẹn trên các ứng dụng của hệ sinh thái EasySalon.
 • Quản lý thông tin lịch hẹn: Hiển thị đầy đủ trạng thái lịch hẹn, thông tin khách hàng, nhân viên, dịch vụ sử dụng,…
 • Sắp xếp theo từng khung giờ: Hiển thị các khung giờ còn trống, giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp nhân viên.
Quản lý lịch hẹn

Đặt lịch hẹn nhanh chóng – Quản lý lịch hẹn dễ dàng và trực quan theo thời gian thực.

 • Tạo lịch hẹn ở nhiều nguồn: Doanh nghiệp và người dùng đều có thể tự tạo lịch hẹn trên các ứng dụng của hệ sinh thái EasySalon.
 • Quản lý thông tin lịch hẹn: Hiển thị đầy đủ trạng thái lịch hẹn, thông tin khách hàng, nhân viên, dịch vụ sử dụng,…
 • Sắp xếp theo từng khung giờ: Hiển thị các khung giờ còn trống, giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp nhân viên.
Quản lý kho hàng

Quản lý tồn kho hiệu quả – Theo dõi số lượng có sẵn, hết hàng và nhóm của sản phẩm.

 • Quản lý xuất – nhập kho: Mọi sản phẩm xuất, nhập kho của doanh nghiệp đều được ghi nhận bằng phiếu xuất nhập, tránh thất thoát.
 • Chia sản phẩm theo nhóm: Sản phẩm nhập kho luôn được kiểm soát theo nhóm, thuận tiện áp dụng cho dịch vụ tương ứng.
 • Cảnh báo sản phẩm sắp hết hàng: Thông báo khi sản phẩm sắp hết giúp doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch nhập thêm.
Quản lý kho hàng

Quản lý tồn kho hiệu quả – Theo dõi số lượng có sẵn, hết hàng và nhóm của sản phẩm.

 • Quản lý xuất – nhập kho: Mọi sản phẩm xuất, nhập kho của doanh nghiệp đều được ghi nhận bằng phiếu xuất nhập, tránh thất thoát.
 • Chia sản phẩm theo nhóm: Sản phẩm nhập kho luôn được kiểm soát theo nhóm, thuận tiện áp dụng cho dịch vụ tương ứng.
 • Cảnh báo sản phẩm sắp hết hàng: Thông báo khi sản phẩm sắp hết giúp doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch nhập thêm.
Quản lý kho hàng

Quản lý tồn kho hiệu quả – Theo dõi số lượng có sẵn, hết hàng và nhóm của sản phẩm.

 • Quản lý xuất – nhập kho: Mọi sản phẩm xuất, nhập kho của doanh nghiệp đều được ghi nhận bằng phiếu xuất nhập, tránh thất thoát.
 • Chia sản phẩm theo nhóm: Sản phẩm nhập kho luôn được kiểm soát theo nhóm, thuận tiện áp dụng cho dịch vụ tương ứng.
 • Cảnh báo sản phẩm sắp hết hàng: Thông báo khi sản phẩm sắp hết giúp doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch nhập thêm.
Quản lý thu chi

Theo dõi dòng tiền thu – chi một cách hiệu quả, minh bạch và chuẩn xác nhất.

 • Quỹ đầu ngày: Cài đặt số tiền quỹ đầu ngày theo nhu cầu doanh nghiệp, từ đó cân đối thu chi mỗi ngày.
 • Tự động tạo phiếu thu – chi: Hệ thống sẽ tự động tạo phiếu thu – chi theo đúng tính chất phiếu, tiết kiệm 90% thời gian quản lý.
 • Thu nợ nhanh chóng: Dễ dàng quản lý danh sách khách hàng đang nợ, tạo phiếu thu nợ chỉ với 2 click.
Quản lý thu chi

Theo dõi dòng tiền thu – chi một cách hiệu quả, minh bạch và chuẩn xác nhất.

 • Quỹ đầu ngày: Cài đặt số tiền quỹ đầu ngày theo nhu cầu doanh nghiệp, từ đó cân đối thu chi mỗi ngày.
 • Tự động tạo phiếu thu – chi: Hệ thống sẽ tự động tạo phiếu thu – chi theo đúng tính chất phiếu, tiết kiệm 90% thời gian quản lý.
 • Thu nợ nhanh chóng: Dễ dàng quản lý danh sách khách hàng đang nợ, tạo phiếu thu nợ chỉ với 2 click.
Quản lý thu chi

Theo dõi dòng tiền thu – chi một cách hiệu quả, minh bạch và chuẩn xác nhất.

 • Quỹ đầu ngày: Cài đặt số tiền quỹ đầu ngày theo nhu cầu doanh nghiệp, từ đó cân đối thu chi mỗi ngày.
 • Tự động tạo phiếu thu – chi: Hệ thống sẽ tự động tạo phiếu thu – chi theo đúng tính chất phiếu, tiết kiệm 90% thời gian quản lý.
 • Thu nợ nhanh chóng: Dễ dàng quản lý danh sách khách hàng đang nợ, tạo phiếu thu nợ chỉ với 2 click.
Báo cáo thống kê

Báo cáo chi tiết, rõ ràng, dễ dàng đánh giá hiệu quả kinh doanh.

 • Hệ thống báo cáo kinh doanh: Theo dõi tổng thu, tổng chi trong khoảng thời gian bất kỳ, thống kê chi tiết theo từng hạng mục.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh: Mỗi thông số kinh doanh sẽ luôn được so sánh với những ngày, tuần, tháng, năm trước đó.
 • Báo cáo năng suất nhân viên: Thống kê dựa trên doanh thu mà mỗi nhân viên tạo ra, từ đó có thể lên kế hoạch phát triển nguồn lực.
 • Báo cáo khách hàng: Trực quan hoá lượng khách mới, cũ, thân thiết từ đó đưa ra các chiến dịch quảng bá phù hợp.
Báo cáo thống kê

Báo cáo chi tiết, rõ ràng, dễ dàng đánh giá hiệu quả kinh doanh.

 • Hệ thống báo cáo kinh doanh: Theo dõi tổng thu, tổng chi trong khoảng thời gian bất kỳ, thống kê chi tiết theo từng hạng mục.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh: Mỗi thông số kinh doanh sẽ luôn được so sánh với những ngày, tuần, tháng, năm trước đó.
 • Báo cáo năng suất nhân viên: Thống kê dựa trên doanh thu mà mỗi nhân viên tạo ra, từ đó có thể lên kế hoạch phát triển nguồn lực.
 • Báo cáo khách hàng: Trực quan hoá lượng khách mới, cũ, thân thiết từ đó đưa ra các chiến dịch quảng bá phù hợp.
Báo cáo thống kê

Báo cáo chi tiết, rõ ràng, dễ dàng đánh giá hiệu quả kinh doanh.

 • Hệ thống báo cáo kinh doanh: Theo dõi tổng thu, tổng chi trong khoảng thời gian bất kỳ, thống kê chi tiết theo từng hạng mục.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh: Mỗi thông số kinh doanh sẽ luôn được so sánh với những ngày, tuần, tháng, năm trước đó.
 • Báo cáo năng suất nhân viên: Thống kê dựa trên doanh thu mà mỗi nhân viên tạo ra, từ đó có thể lên kế hoạch phát triển nguồn lực.
 • Báo cáo khách hàng: Trực quan hoá lượng khách mới, cũ, thân thiết từ đó đưa ra các chiến dịch quảng bá phù hợp.