Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Quản lý thẻ tiền mặt

Thẻ tiền mặt được xem như một hình thức marketing nhằm giữ chân khách hàng. Khách hàng đến sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm tại salon/spa có thể dùng thẻ tiền mặt để thanh toán thuận tiện, dễ dàng. Vì vậy, việc quản lý thẻ tiền mặt hiệu quả sẽ đem lại nhiều lợi ích trong việc quản lý salon/spa.

Tính năng Quản lý thẻ tiền mặt sẽ giúp chủ salon/spa dễ dàng quản lý được danh sách các thẻ đã phát hành và đang được sử dụng, cũng như tổng dư trong thẻ; quản lý chi tiết thông tin và lịch sử nạp tiền, lịch sử sử dụng của từng thẻ.

I. Quản lý danh sách thẻ tiền mặt

1. Xem danh sách thẻ tiền mặt

 • Tại trang Thẻ tiền mặt, hệ thống hiển thị danh sách thẻ tiền mặt:

 

Lưu ý: Mã thẻ tiền mặt được tạo khi bán thẻ ngoài thu ngân. Mã thẻ tiền mặt là duy nhất và không thể chỉnh sửa.

2. Tìm kiếm thẻ tiền mặt

II. Quản lý chi tiết thẻ tiền mặt

1. Xem thông tin thẻ tiền mặt

 • Tại trang Thẻ tiền mặt, xem thông tin chi tiết thẻ tiền mặt theo hướng dẫn dưới đây:

 

Lưu ý: Số tiền hiện tại có trong thẻ được sử dụng (5) = Tổng số tiền nạp vào thẻ – Tổng số tiền đã sử dụng.

2. Chỉnh sửa thẻ tiền mặt

 • Tại trang Thẻ tiền mặt, chọn thẻ tiền mặt bất kỳ muốn xem, chọn Chỉnh sửa để thêm đồng sở hữu và chỉnh sửa hạn sử dụng của thẻ.

 

 • Điền nội dung muốn chỉnh sửa vào popup và chọn “OK” để cập nhật thay đổi:

 

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.

3. Xóa thẻ tiền mặt

 • Khi chọn xóa thẻ tiền mặt, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa thẻ này ra khỏi hệ thống.

4. Xem lịch sử thẻ tiền mặt

 • Tại trang Thông tin thẻ, bạn có thể xem lịch sử thẻ tiền mặt theo hướng dẫn dưới đây:

           + Xem lịch sử nạp tiền:

 

Lưu ý: Tiền thưởng (3) chính là số tiền bonus tương ứng đã được cài đặt trước đó. Xem hướng dẫn cài đặt bonus tại đây.

 

           + Xem lịch sử sử dụng:

5. Bán/Nạp thẻ tiền mặt

 • Để thực hiện Bán/Nạp thẻ tiền mặt, bạn cần thực hiện các thao tác tại trang Thu ngân. Xem hướng dẫn cụ thể tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Thẻ tiền mặt được xem như một hình thức marketing nhằm giữ chân khách hàng. Khách hàng đến sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm tại salon/spa có thể dùng thẻ tiền mặt để thanh toán thuận tiện, dễ dàng. Vì vậy, việc quản lý thẻ tiền mặt hiệu quả sẽ đem lại nhiều lợi ích trong việc quản lý salon/spa. 
  Tính năng này sẽ giúp chủ Salon/Spa hoặc người quản lý: 
  • Dễ dàng quản lý được danh sách các thẻ đã phát hành và đang được sử dụng, cũng như tổng dư trong thẻ;
  • Quản lý chi tiết thông tin và lịch sử nạp tiền, lịch sử sử dụng của từng thẻ.