Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Quản lý bonus

Bonus là khoản tiền thưởng thêm khi khách hàng nạp tiền vào thẻ tiền mặt. Tính năng quản lý bonus cho phép chủ salon/spa tạo mới, chỉnh sửa và xóa các khoản bonus một cách dễ dàng, thuận tiện.

I. Tạo mới bonus

  • Tại trang Thẻ tiền mặt, chọn Quản lý Bonus.

 

  • Tại trang Quản lý Bonus, chọn Thêm khoản Bonus để thêm mới bonus khi nạp thẻ.

 

  • Điền thông tin vào popup và chọn “OK” để hoàn tất thêm mới bonus:

 

Lưu ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin.

II. Chỉnh sửa và xóa bonus

(1): Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống sẽ hiển thị popup cho phép chỉnh sửa số tiền nạp và giá trị bonus như khi tạo mới bonus.

(2): Khi chọn xóa, hệ thống hiển thị cảnh báo để xác nhận rằng bạn chắc chắn muốn xóa bonus này ra khỏi hệ thống.


Câu hỏi thường gặp

Bonus là khoản tiền thưởng thêm khi khách hàng nạp tiền vào thẻ tiền mặt. Tính năng quản lý bonus cho phép chủ salon/spa tạo mới, chỉnh sửa và xóa các khoản bonus một cách dễ dàng, thuận tiện.