Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Quản lý thông tin chi tiết khách hàng

I. Xem thông tin cá nhân khách hàng

 

Lưu ý:

-Thẻ tiền mặt: hiển thị tất cả danh sách thẻ tiền mặt của khách hàng tại salon.

-Ngày tạo hồ sơ: ngày tạo khách hàng ở mục tạo mới khách hàng

-Tổng chi tiêu: tổng chi tiêu của khách hàng từ lúc tạo hồ sơ đến hiện tại

 

II. Xem thông tin giao dịch khách hàng

1. Gói dịch vụ

 

(1): Tên gói dịch vụ

(2): Ngày mua gói và ngày kích hoạt gói

(3): Xem trạng thái của gói. Có 3 trạng thái là: Bảo lưu, Đã hết hạn, Đang sử dụng (lưu ý: chỉ những gói dịch vụ đang ở trạng thái “ đang sử dụng” thì mới hiển thị ở màn hình thu ngân, xem tại đây)

(4): Ngày hết hạn

(5): Số lần sử dụng của gói (có thể chỉnh sửa được)

(6): Số lần đã sử dụng gói (có thể chỉnh sửa được)

(7): Số lần sử dụng còn lại của gói (không chỉnh sửa được) : (7) = (5) – (6)

(8): Xem lịch sử sử dụng gói

– Người dùng chọn Xem chi tiết hệ thống hiển thị chi tiết lịch sử sử dụng gói như hình bên dưới, bao gồm: thông tin thời gian, loại thay đổi, ghi chú, người thao tác ( người thao tác gia hạn, bảo lưu gói)  hoặc nhân viên làm dịch vụ của gói.

 

 

 

(9)   Gia hạn gói, Bảo lưu gói và xem hóa đơn chi tiết

– Gia hạn gói: người dùng chọn Gia hạn, hệ thống hiển thị popup gia hạn gói để người dùng điền thông tin bao gồm ngày gia hạn và ghi chú

 

 

 

– Bảo lưu gói dịch vụ: người dùng chọn Bảo lưu, hệ thống hiển thị popup bảo lưu để điền thông tin bao gồm thời hạn bảolưu và ghi chú

 

 

 

– Xem hoá đơn gói dịch vụ: Người dùng click chọn Hoá đơn, hệ thống hiển thị hoá đơn chứa gói dịch vụ.

 

 

2. Lịch hẹn

 

Lưu ý:

Thông tin hoá đơn: gồm có 3 thông tin

– Chưa có: khi lịch hẹn chưa được checkin và người dùng vào trang lịch hẹn của khách hàng

– Đến trang thu ngân: khi lịch hẹn của dịch vụ đã được check in nhưng chưa được thanh toán. Người dùng chọn Đến trang thu ngân hệ thống dẫn đến màn hình thu ngân.

– Xem hoá đơn: Lịch hẹn đã được checkout và thanh toán. Người dùng chọn xem hoá đơn hệ thống dẫn đến trang chi tiết hoá đơn.

 

3. Hoá đơn

 

Lưu ý: xem lịch sử chi tiết

Người dùng chọn Lịch sử chi tiết hệ thống hiển thị thông tin hoá đơn của khách hàng trong khoảng thời gian do người dùng chọn bao gồm thông tin: Mã hoá đơn, ngày tháng tạo hoá đơn, loại sử dụng, Tên loại sử dụng, Số lượng sử dụng, tổng tiền của hoá đơn, nhân viên làm dịch vụ.

 

 

 

4. Công nợ

 

5. Khuyến mãi

 

6. Lịch sử chăm sóc

 

 

(1)  Thêm lịch sử: Chọn Thêm lịch sử hệ thống hiển thị popup để nhập thông tin gồm loại lịch sử (Liệu trình, chăm sóc), tiêu đề, Mô tả lịch sử chăm sóc.

 

Lưu ý: những mục chứa dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin

 

 

(2)  Ngày tạo lịch sử chăm sóc

(3)  Lịch sử được tạo bởi ai, nhân viên nào

(4)  Loại:  gồm 2 loại là chăm sóc và liệu trình

(5)  Lọc theo loại: chọn loại muốn chọn và chọn OK hệ thống sẽ lọc danh sách lịch sử chăm sóc theo loại người dùng muốn lọc

(6)  Tiêu đề của lịch sử chăm sóc

(7)  Mô tả lịch sử chăm sóc

(8)  Click để chỉnh sửa lịch sử chăm sóc

(9)  Click để xóa lịch sử chăm sóc

 

7. Lịch sử tích điểm

 

(1)   Điều chỉnh điểm thưởng: người dùng  chọn điều chỉnh điểm thưởng hệ thống hiển thị popup để điều chỉnh điểm thưởng. Người dùng chọn tăng điểm thưởng hoặc giảm điểm thưởng, nhập số điểm điểm thưởng cần tăng giảm và nhập ghi chú nếu cần thiết.

 

 

(2)  Nội dung: lý do cộng điểm hoặc giảm điểm

(3)  Lịch sử tích điểm: Số điểm được công thêm hoặc trừ đi vào điểm tích lũy sẽ được hệ thống ghi lại

(4)  Điểm tích lũy được cộng dồn cho đến thời điểm hiện tại

(5)  Ngày tạo: là ngày hệ thống ghi lại tại lúc điểm tích lũy có thay đổi ( tăng hoặc giảm)

 

8. Hình ảnh

III. Cập nhật thông tin khách hàng

Tại trang thông tin chi tiết khách hàng, Người dùng chọn Cập nhật, hệ thống hiển thị popup để người dùng cập nhật thông tin

 

 

Lưu ý: những mục có dấu (*) bắt buộc điền thông tin

 

IV. Tặng chương trình khuyến mãi

Tại trang thông tin chi tiết khách hàng, người dùng chọn “tặng khuyến mãi” hệ thống hiển thị popup để người dùng chọn chương trình khuyến mãi

 

Lưu ý:  Danh sách chương trình khuyến mãi trong popup sẽ được lấy từ phần Chăm sóc khách hàng / Chương trình khuyến mãi 

 

 

 

V. Khôi phục khách hàng đã xoá

– Trường hợp người dùng lỡ xóa khách hàng tại trang khách hàng và người dùng muốn khôi phục khách hàng đó thì phải xử lý như thế nào?

Bước 1: Người dùng vào trang thu ngân, chọn danh sách hoá đơn

Bước 2: Chọn hoá đơn của khách hàng đã bị xoá, hệ thống sẽ không thể hiện tên khách hàng buộc người dùng vào chi tiết hoá đơn để xem tên của khách hàng

Bước 3: Chọn vào tên khách hàng tại trang chi tiết hoá đơn

Bước 4: Hệ thống dẫn người dùng trang thông tin chi tiết của khách hàng

Bước 5: Chọn khôi phục để khôi phục khách hàng

 

 

 


Câu hỏi thường gặp

Tính năng này sẽ giúp chủ Salon/Spa hoặc người quản lý: 
  • Quản lý đầy đủ thông tin khách hàng, lịch sử hóa đơn sử dụng dịch vụ, công nợ,... từ đó dễ dàng phân loại, chăm sóc, xây dựng kế hoạch marketing phù hợp với từng nhóm KH nhằm giữ chân và tăng lòng trung thành của KH ;
  • Dễ dàng tạo các chương trình khuyến mãi cho từng nhóm khách hàng cụ thể dựa theo kế hoạch marketing ;
  • - Dễ dàng xây dựng hệ thống tích điểm phù hợp với chiến lược marketing của salon/spa ;