Trung tâm trợ giúp

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0935 320 888 - 0934 804 999

Các tính năng của App Easysalon – Khách Thường Xuyên

 • Quản lý salon

 1. Danh sách Salon của tôi
 2. Tên và địa chỉ Salon
 3. Tùy chỉnh thứ tự hiển thị Salon
 4. Thêm mới/Xóa Salon vào danh sách
 5. Xem danh sách lịch hẹn sắp đến
 6. Điểm tích lũy của người dùng tại mỗi Salon

Lưu ý: Người dùng có thể bấm vào từng Salon để xem thông tin chi tiết

 • Đặt lịch hẹn
  • Xem danh sách lịch hẹn

 1. Lịch hẹn sắp tới: Xem danh sách lịch hẹn sắp tới, bao gồm các trạng thái lịch hẹn: đã xác nhận, chờ xác nhận, checkin.
 2. Lịch hẹn đã xong: Xem danh sách lịch hẹn đã hoàn thành, bao gồm các trạng thái checkout, không đến.
 3. Lịch hẹn đã hủy: Hiển thị lịch hẹn do salon hoặc người dùng bấm hủy

Lưu ý: Người dùng bấm vào từng lịch hẹn để xem chi tiết ngày giờ, dịch vụ, nhân viên, ghi chú,  trạng thái,…

  • Đặt lịch hẹn

 1. Chọn Salon bạn muốn đặt lịch hẹn
 2. Chọn tổng số người làm dịch vụ
 3. Chọn dịch vụ, gói dịch vụ (nếu có)
 4. Chọn nhân viên làm dịch vụ
 5. Bấm “Tiếp tục” để sang bước tiếp theo
 6. Ngày đặt lịch
 7. Khung giờ đặt lịch
 8. Lựa chọn chương trình khuyến mãi
 9. Bấm “Đặt lịch” để hoàn thành
 10. Bấm “Đến trang lịch hẹn” để trở về trang xem danh sách lịch hẹn
  • Hủy lịch hẹn 

 1. Tại mục lịch hẹn sắp tới, vào lịch hẹn “Chờ xác nhận”, bấm “Hủy lịch hẹn”
 2. Tiếp tục bấm “Hủy lịch hẹn” để hoàn thành
 3. Bấm “Quay lại” để trở về màn hình thông tin lịch hẹn
 • Thông báo
  • Thông báo lịch hẹn

 1.  Thông báo đặt lịch hẹn thành công: thông báo hiển thị khi người dùng đặt lịch cho salon tại các kênh : link booking của salon, App khách hàng và đặt lịch tại salon 
 2. Thông báo lịch hẹn đã được checkin : thông báo hiển thị khi người dùng đến salon checkin làm lịch hẹn
 3. Thông báo xác nhận lịch hẹn: thông báo hiển thị khi xác nhận lịch hẹn mà người dùng đã đặt trước đó
 4. Thông báo lịch hẹn đã hoàn thành: thông báo hiển thị khi người dùng thanh toán hoá đơn của lịch hẹn đã đã
 5. Thông báo huỷ lịch hẹn: thông báo huỷ lịch hẹn hiển thị khi người dùng chủ động huỷ lịch hẹn khi lịch hẹn chưa được salon xác nhận hoặc do salon giúp người dùng huỷ lịch hẹn
 6. Thông báo lịch hẹn bị bỏ lỡ: thông báo hiển thị khi người dùng không đến làm lịch hẹn.

Lưu ý: Người dùng có chọn vào thông báo để xem lịch hẹn chi tiết gồm thông tin về thời gian đặt lịch , dịch vụ, ….

  • Thông báo gói dịch vụ

 1. Thông báo tặng thêm lượt sử dụng: thông báo hiển thị khi salon tặng thêm lượt dùng gói dịch vụ mà người dùng đã mua tại salon/spa
 2. Thông báo gói dịch vụ bị chỉnh sửa: thông báo sẽ hiển thị khi gói dịch vụ người dùng đã mua tại salon/spa bị chỉnh sửa bởi phía salon/spa
 3. Thông báo gói dịch vụ bị xoá: thông báo hiển thị khi gói dịch vụ của người dùng đã mua tại salon/spa bị xoá bởi salon/spa
 4. Thông báo kích hoạt gói dịch vụ: thông báo hiển thị khi gói dịch vụ người dùng đã mua tại salon/spa được kích hoạt bởi salon
 5. Thông báo bảo lưu gói dịch vụ: thông báo hiển thị khi gói dịch vụ người dùng đã mua tại salon/spa được bảo lưu bởi salon hoặc do người dùng yêu cầu salon bảo lưu
 6. Thông báo huỷ  bảo lưu gói dịch vụ: thông báo hiển thị khi gói dịch vụ người dùng đã mua tại salon/spa được huỷ bảo lưu bởi salon hoặc do người dùng yêu cầu salon huỷ  bảo lưu để dùng lại 
 7. Thông báo gia hạn gói dịch vụ : thông báo hiển thị khi gói dịch vụ người dùng đã mua tại salon/spa được gia hạn bởi salon hoặc do người dùng yêu cầu salon gia hạn gói để tiếp tục sử dụng
 8. Thông báo gói dịch vụ đã hết hạn: thông báo hiển thị khi gói dịch vụ người dùng đã mua tại salon đã hết hạn sử dụng 
 9.  Thông báo gói dịch vụ đã hoàn thành: thông báo hiển thị khi gói dịch vụ mà người dùng đã mua tại salon đã được dùng hết số lần sử dụng của gói

Lưu ý: Người dùng có thể chọn vào thông báo để xem chi tiết gói dịch vụ đã mua tại các salon/spa

  • Thông báo khác

 1. Thông báo thanh toán hoá đơn thành công: Thông báo hiển thị khi người dùng hoàn thành thanh toán hoán đơn tại salon/spa
 2. Thông báo thẻ tiền mặt: thông báo hiển thị khi người dùng mua thẻ , nạp tiền vào thẻ tại salon/spa
 3. Thông báo khuyến mãi: thông báo hiển thị khi người dùng được tặng chương trình khuyến mãi bởi salon/spa
 4. Thông báo điểm tích luỹ: thông báo hiển thị khi người dùng thanh toán hoá đơn thành công hệ thống sẽ tích điểm cho người dùng tại salon/spa đó
 5. Thông báo thanh toán nợ: Thông báo hiển thị khi người dùng trả nợ cho salon/spa

Lưu ý: Người dùng có thể chọn vào các thông báo để xem chi tiết


Câu hỏi thường gặp

EasySalon - Khách Thường Xuyên là Ứng dụng dành cho khách hàng của Salon - Spa. Ứng dụng giúp người dùng thuận tiện theo dõi các thông tin thẻ dịch vụ, ưu đãi - khuyến mãi và đặt lịch dễ dàng hơn tại Salon - Spa.