EasySalon tại Hội thảo Quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng”


Ngày 09/06 vừa qua, EasySalon có cơ hội góp mặt tại Hội thảo Quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng”. Đây là dịp để EasySalon giao lưu, kết nối, tiếp cận với các nhà đầu tư, chuyên gia trao đổi về cơ hội hợp tác phát triển trong thời gian tới. Đồng thời học hỏi thêm những mô hình vận hành từ những đơn vị khởi nghiệp ở giai đoạn tăng trưởng và phát triển. 

Tại Hội thảo Quốc tế, EasySalon đã giới thiệu và chia sẻ về giải pháp quản lý & CSKH hiệu quả dành cho Salon – Spa – Barbershop đến với các tổ chức, cá nhân.

Không chỉ mang đến giải pháp quản lý cho các Salon Spa. EasySalon còn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ tại Salon – Spa – Barbershop.

EasySalon – Giải pháp quản lý số 1 không thể thiếu trong ngành làm đẹp. Phần mềm giúp các chủ Salon – Barbershop – Spa vận hành chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian. Cánh tay phải đắc lực giúp chủ doanh nghiệp phát triển hơn nữa trong tương lai.

Cảm ơn BTC đã tạo điều kiện để EasySalon góp mặt trong Hội thảo Quốc tế lần này. Cùng xem lại những hình ảnh tại sự kiện ngày hôm nay nhé!


EasySalon tại Hội thảo Quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng”


Ngày 09/06 vừa qua, EasySalon có cơ hội góp mặt tại Hội thảo Quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng”. Đây là dịp để EasySalon giao lưu, kết nối, tiếp cận với các nhà đầu tư, chuyên gia trao đổi về cơ hội hợp tác phát triển trong thời gian tới. Đồng thời học hỏi thêm những mô hình vận hành từ những đơn vị khởi nghiệp ở giai đoạn tăng trưởng và phát triển. 

Tại Hội thảo Quốc tế, EasySalon đã giới thiệu và chia sẻ về giải pháp quản lý & CSKH hiệu quả dành cho Salon – Spa – Barbershop đến với các tổ chức, cá nhân.

Không chỉ mang đến giải pháp quản lý cho các Salon Spa. EasySalon còn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ tại Salon – Spa – Barbershop.

EasySalon – Giải pháp quản lý số 1 không thể thiếu trong ngành làm đẹp. Phần mềm giúp các chủ Salon – Barbershop – Spa vận hành chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian. Cánh tay phải đắc lực giúp chủ doanh nghiệp phát triển hơn nữa trong tương lai.

Cảm ơn BTC đã tạo điều kiện để EasySalon góp mặt trong Hội thảo Quốc tế lần này. Cùng xem lại những hình ảnh tại sự kiện ngày hôm nay nhé!


EasySalon tại Hội thảo Quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng”


Ngày 09/06 vừa qua, EasySalon có cơ hội góp mặt tại Hội thảo Quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng”. Đây là dịp để EasySalon giao lưu, kết nối, tiếp cận với các nhà đầu tư, chuyên gia trao đổi về cơ hội hợp tác phát triển trong thời gian tới. Đồng thời học hỏi thêm những mô hình vận hành từ những đơn vị khởi nghiệp ở giai đoạn tăng trưởng và phát triển. 

Tại Hội thảo Quốc tế, EasySalon đã giới thiệu và chia sẻ về giải pháp quản lý & CSKH hiệu quả dành cho Salon – Spa – Barbershop đến với các tổ chức, cá nhân.

Không chỉ mang đến giải pháp quản lý cho các Salon Spa. EasySalon còn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ tại Salon – Spa – Barbershop.

EasySalon – Giải pháp quản lý số 1 không thể thiếu trong ngành làm đẹp. Phần mềm giúp các chủ Salon – Barbershop – Spa vận hành chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian. Cánh tay phải đắc lực giúp chủ doanh nghiệp phát triển hơn nữa trong tương lai.

Cảm ơn BTC đã tạo điều kiện để EasySalon góp mặt trong Hội thảo Quốc tế lần này. Cùng xem lại những hình ảnh tại sự kiện ngày hôm nay nhé!