CTNET và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp Phần mềm quản lý EasySalon


Ngày 26/02/2020 vừa qua, Công ty Cổ Phần CTNET và Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 đã ký kết thành công thỏa thuận hợp tác truyền thông và cung cấp sản phẩm Phần mềm quản lý EasySalon.

Lễ ký kết hợp tác kinh doanh sản phẩm Phần mềm quản lý EasySalon diễn ra thành công

Vào ngày 26/02/2020, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần CTNET và Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 diễn ra thành công, đánh dấu một cột mốc hợp tác chiến lược quan trọng giữa MobiFone và CTNET. Với mục tiêu số hóa ngành dịch vụ làm đẹp tại Việt Nam theo chiến lược dài hạn, hai bên sẽ cùng phát triển các cơ hội hợp tác trong nhiều dự án; đồng thời truyền thông và cung cấp sản phẩm Phần mềm quản lý EasySalon đến các khách hàng.

EasySalon là phần mềm quản lý dành riêng cho Salon/Spa

Phần mềm quản lý EasySalon – Giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả

EasySalon là phần mềm quản lý và Chăm sóc khách hàng dành riêng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ làm đẹp như: HairSalon, Barbershop, Beauty Spa… giúp quản lý và theo dõi dịch vụ sản phẩm, khách hàng, nhân viên, doanh thu mọi lúc mọi nơi.

Việc sử dụng Phần mềm quản lý EasySalon, sẽ giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ làm đẹp sẽ có thể dễ dàng quản lý hiệu quản 90% các công việc tại cửa hàng vào mọi lúc, mọi nơi; từ đó tiết kiệm được thời gian và nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ cùng hiệu quả kinh doanh.

Việc tiến hành ký thỏa thuận hợp tác giữa CTNET và MobiFone không chỉ khẳng định tinh thần hợp tác, mà còn khẳng định sứ mệnh Phát triển Công nghệ vì cộng đồng, hưởng ứng phong trào Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc thông qua công nghệ trước cuộc cách mạng số đang thay đổi thế giới một cách nhanh chóng hiện nay.

Phần mềm quản lý EasySalon hỗ trợ tối đa cho việc quản lý và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Salon/ Spa

Hợp tác chiến lược với MobiFone sẽ là một bước tiến quan trọng của CTNET trong việc phát triển sản phẩm Phần mềm quản lý EasySalon tại thị trường tại Việt Nam với định hướng mang lại nhiều giá trị cho các khách hàng, đồng thời là bước đà phát triển và mở rộng thị trường nước ngoài theo định hướng trong 3 năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Đại diện MobiFone đánh giá cao về lợi ích, tính ứng dụng của Phần mềm quản lý EasySalon và bày tỏ sự tin tưởng rằng việc hợp tác sẽ không chỉ mang lại giá trị về mặt kinh tế cho hai bên mà còn đẩy nhanh việc số hóa ngành dịch vụ làm đẹp, mang đến cho khách hàng sản phẩm công nghệ tốt nhất.

EasySalon – Phần mềm quản lý dành riêng cho Salon/Spa

phan mem quan ly spa tot nhat

 


CTNET và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp Phần mềm quản lý EasySalon


Ngày 26/02/2020 vừa qua, Công ty Cổ Phần CTNET và Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 đã ký kết thành công thỏa thuận hợp tác truyền thông và cung cấp sản phẩm Phần mềm quản lý EasySalon.

Lễ ký kết hợp tác kinh doanh sản phẩm Phần mềm quản lý EasySalon diễn ra thành công

Vào ngày 26/02/2020, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần CTNET và Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 diễn ra thành công, đánh dấu một cột mốc hợp tác chiến lược quan trọng giữa MobiFone và CTNET. Với mục tiêu số hóa ngành dịch vụ làm đẹp tại Việt Nam theo chiến lược dài hạn, hai bên sẽ cùng phát triển các cơ hội hợp tác trong nhiều dự án; đồng thời truyền thông và cung cấp sản phẩm Phần mềm quản lý EasySalon đến các khách hàng.

EasySalon là phần mềm quản lý dành riêng cho Salon/Spa

Phần mềm quản lý EasySalon – Giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả

EasySalon là phần mềm quản lý và Chăm sóc khách hàng dành riêng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ làm đẹp như: HairSalon, Barbershop, Beauty Spa… giúp quản lý và theo dõi dịch vụ sản phẩm, khách hàng, nhân viên, doanh thu mọi lúc mọi nơi.

Việc sử dụng Phần mềm quản lý EasySalon, sẽ giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ làm đẹp sẽ có thể dễ dàng quản lý hiệu quản 90% các công việc tại cửa hàng vào mọi lúc, mọi nơi; từ đó tiết kiệm được thời gian và nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ cùng hiệu quả kinh doanh.

Việc tiến hành ký thỏa thuận hợp tác giữa CTNET và MobiFone không chỉ khẳng định tinh thần hợp tác, mà còn khẳng định sứ mệnh Phát triển Công nghệ vì cộng đồng, hưởng ứng phong trào Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc thông qua công nghệ trước cuộc cách mạng số đang thay đổi thế giới một cách nhanh chóng hiện nay.

Phần mềm quản lý EasySalon hỗ trợ tối đa cho việc quản lý và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Salon/ Spa

Hợp tác chiến lược với MobiFone sẽ là một bước tiến quan trọng của CTNET trong việc phát triển sản phẩm Phần mềm quản lý EasySalon tại thị trường tại Việt Nam với định hướng mang lại nhiều giá trị cho các khách hàng, đồng thời là bước đà phát triển và mở rộng thị trường nước ngoài theo định hướng trong 3 năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Đại diện MobiFone đánh giá cao về lợi ích, tính ứng dụng của Phần mềm quản lý EasySalon và bày tỏ sự tin tưởng rằng việc hợp tác sẽ không chỉ mang lại giá trị về mặt kinh tế cho hai bên mà còn đẩy nhanh việc số hóa ngành dịch vụ làm đẹp, mang đến cho khách hàng sản phẩm công nghệ tốt nhất.

EasySalon – Phần mềm quản lý dành riêng cho Salon/Spa

phan mem quan ly spa tot nhat

 


CTNET và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp Phần mềm quản lý EasySalon


Ngày 26/02/2020 vừa qua, Công ty Cổ Phần CTNET và Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 đã ký kết thành công thỏa thuận hợp tác truyền thông và cung cấp sản phẩm Phần mềm quản lý EasySalon.

Lễ ký kết hợp tác kinh doanh sản phẩm Phần mềm quản lý EasySalon diễn ra thành công

Vào ngày 26/02/2020, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần CTNET và Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2 diễn ra thành công, đánh dấu một cột mốc hợp tác chiến lược quan trọng giữa MobiFone và CTNET. Với mục tiêu số hóa ngành dịch vụ làm đẹp tại Việt Nam theo chiến lược dài hạn, hai bên sẽ cùng phát triển các cơ hội hợp tác trong nhiều dự án; đồng thời truyền thông và cung cấp sản phẩm Phần mềm quản lý EasySalon đến các khách hàng.

EasySalon là phần mềm quản lý dành riêng cho Salon/Spa

Phần mềm quản lý EasySalon – Giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả

EasySalon là phần mềm quản lý và Chăm sóc khách hàng dành riêng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ làm đẹp như: HairSalon, Barbershop, Beauty Spa… giúp quản lý và theo dõi dịch vụ sản phẩm, khách hàng, nhân viên, doanh thu mọi lúc mọi nơi.

Việc sử dụng Phần mềm quản lý EasySalon, sẽ giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ làm đẹp sẽ có thể dễ dàng quản lý hiệu quản 90% các công việc tại cửa hàng vào mọi lúc, mọi nơi; từ đó tiết kiệm được thời gian và nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ cùng hiệu quả kinh doanh.

Việc tiến hành ký thỏa thuận hợp tác giữa CTNET và MobiFone không chỉ khẳng định tinh thần hợp tác, mà còn khẳng định sứ mệnh Phát triển Công nghệ vì cộng đồng, hưởng ứng phong trào Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc thông qua công nghệ trước cuộc cách mạng số đang thay đổi thế giới một cách nhanh chóng hiện nay.

Phần mềm quản lý EasySalon hỗ trợ tối đa cho việc quản lý và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Salon/ Spa

Hợp tác chiến lược với MobiFone sẽ là một bước tiến quan trọng của CTNET trong việc phát triển sản phẩm Phần mềm quản lý EasySalon tại thị trường tại Việt Nam với định hướng mang lại nhiều giá trị cho các khách hàng, đồng thời là bước đà phát triển và mở rộng thị trường nước ngoài theo định hướng trong 3 năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Đại diện MobiFone đánh giá cao về lợi ích, tính ứng dụng của Phần mềm quản lý EasySalon và bày tỏ sự tin tưởng rằng việc hợp tác sẽ không chỉ mang lại giá trị về mặt kinh tế cho hai bên mà còn đẩy nhanh việc số hóa ngành dịch vụ làm đẹp, mang đến cho khách hàng sản phẩm công nghệ tốt nhất.

EasySalon – Phần mềm quản lý dành riêng cho Salon/Spa

phan mem quan ly spa tot nhat