Tuyển dụng Software QA


Easysalon tuyển dụng Software QA làm việc tại Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 •  Tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm phần mềm trên nhiều nền tảng.
 • Phân tích, làm rõ yêu cầu về tính năng hoặc nguyên ngân gây lỗi.
 • Thực hiện kiểm thử theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu trước khi triển khai cho người dùng
 • Viết tài liệu hướng dẫn, spec/test-cases và báo cáo chất lượng theo kế hoạch

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
 • Từ 01 năm kinh nghiệm kiểm thử sản phẩm phần mềm
 • Kiến thức tổng quan về test: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử
 • Có kiến thức về UI/UX, hiểu khác biệt giữa các nền tảng web, mobile.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ bugs tracking, theo dõi công việc
 • Có kiến thức căn bản về lập trình giao diện: HTML, CSS, JS
 • Có khả năng làm việc độc lập tốt

Quyền lợi được hưởng

 • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ, hoà đồng
 • Tăng lương 2 lần/năm
 • Nghỉ phép, thưởng lễ, tết theo quy định
 • Được đi du lịch hằng năm từ 1-2 lần
 • Thời gian thử việc từ 2 tháng
 • Được phát huy tối đa năng lực cá nhân
 • Được làm việc trực tiếp với Ban giám đốc

Mức lương từ 8,000,000 – 12,000,000 đồng

Địa điểm làm việc: Tầng 3 , Tòa nhà Tràng Tiền, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỀ:


Tuyển dụng Software QA


Easysalon tuyển dụng Software QA làm việc tại Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 •  Tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm phần mềm trên nhiều nền tảng.
 • Phân tích, làm rõ yêu cầu về tính năng hoặc nguyên ngân gây lỗi.
 • Thực hiện kiểm thử theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu trước khi triển khai cho người dùng
 • Viết tài liệu hướng dẫn, spec/test-cases và báo cáo chất lượng theo kế hoạch

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
 • Từ 01 năm kinh nghiệm kiểm thử sản phẩm phần mềm
 • Kiến thức tổng quan về test: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử
 • Có kiến thức về UI/UX, hiểu khác biệt giữa các nền tảng web, mobile.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ bugs tracking, theo dõi công việc
 • Có kiến thức căn bản về lập trình giao diện: HTML, CSS, JS
 • Có khả năng làm việc độc lập tốt

Quyền lợi được hưởng

 • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ, hoà đồng
 • Tăng lương 2 lần/năm
 • Nghỉ phép, thưởng lễ, tết theo quy định
 • Được đi du lịch hằng năm từ 1-2 lần
 • Thời gian thử việc từ 2 tháng
 • Được phát huy tối đa năng lực cá nhân
 • Được làm việc trực tiếp với Ban giám đốc

Mức lương từ 8,000,000 – 12,000,000 đồng

Địa điểm làm việc: Tầng 3 , Tòa nhà Tràng Tiền, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỀ:


Tuyển dụng Software QA


Easysalon tuyển dụng Software QA làm việc tại Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 •  Tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm phần mềm trên nhiều nền tảng.
 • Phân tích, làm rõ yêu cầu về tính năng hoặc nguyên ngân gây lỗi.
 • Thực hiện kiểm thử theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu trước khi triển khai cho người dùng
 • Viết tài liệu hướng dẫn, spec/test-cases và báo cáo chất lượng theo kế hoạch

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
 • Từ 01 năm kinh nghiệm kiểm thử sản phẩm phần mềm
 • Kiến thức tổng quan về test: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử
 • Có kiến thức về UI/UX, hiểu khác biệt giữa các nền tảng web, mobile.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ bugs tracking, theo dõi công việc
 • Có kiến thức căn bản về lập trình giao diện: HTML, CSS, JS
 • Có khả năng làm việc độc lập tốt

Quyền lợi được hưởng

 • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ, hoà đồng
 • Tăng lương 2 lần/năm
 • Nghỉ phép, thưởng lễ, tết theo quy định
 • Được đi du lịch hằng năm từ 1-2 lần
 • Thời gian thử việc từ 2 tháng
 • Được phát huy tối đa năng lực cá nhân
 • Được làm việc trực tiếp với Ban giám đốc

Mức lương từ 8,000,000 – 12,000,000 đồng

Địa điểm làm việc: Tầng 3 , Tòa nhà Tràng Tiền, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỀ: