Tuyển dụng Product Designer (UI/UX Designer) tại Đà Nẵng


Easysalon tuyển dụng Product Designer (UI-UX Designer) tại Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 • Phối hợp với Product Manager, Technical Department, QA để thiết kế UI/UX cho các sản phẩm của công ty
 • Xây dựng Userflow, wireframes, prototypes, mockup, cũng như chi tiết UI cho Mobile App và Website
 • Nghiên cứu phân tích trải nghiệm của User để cải tiến UX của sản phẩm
 • Trình bày các thiết kế trong các buổi họp sản phẩm

Yêu cầu công việc:

 • Từ 02 năm kinh nghiệm trong vai trò thiết kế sản phẩm (UI/UX)
 • Có mối quan tâm mạnh mẽ đến tất cả khía cạnh của thiết kế và ảnh hưởng của nó tới User
 • Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế
 • Lắng nghe tích cực, năng động, tự học hỏi và giao tiếp tốt
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong đo lường các chỉ số UX
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong thiết kế giải pháp B2B, đặc biệt có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm SaaS
 • Có kinh nghiệm trong các Tech startup là lợi thế

     Quyền lợi:

 • Làm việc trong môi trường startup năng động, có cơ hội thăng tiến
 • Phát huy năng lực cá nhân
 • Có cơ hội phát triển lên vai trò Product Manager
 • Cơ hội sở hữu cổ phiếu ESOP
 • Mức lương: 700 USD – 1000 USD

Địa điểm làm việc: Tầng 03, tòa nhà Tràng Tiền, 130 Đống Đa, P Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỀ:

 


Tuyển dụng Product Designer (UI/UX Designer) tại Đà Nẵng


Easysalon tuyển dụng Product Designer (UI-UX Designer) tại Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 • Phối hợp với Product Manager, Technical Department, QA để thiết kế UI/UX cho các sản phẩm của công ty
 • Xây dựng Userflow, wireframes, prototypes, mockup, cũng như chi tiết UI cho Mobile App và Website
 • Nghiên cứu phân tích trải nghiệm của User để cải tiến UX của sản phẩm
 • Trình bày các thiết kế trong các buổi họp sản phẩm

Yêu cầu công việc:

 • Từ 02 năm kinh nghiệm trong vai trò thiết kế sản phẩm (UI/UX)
 • Có mối quan tâm mạnh mẽ đến tất cả khía cạnh của thiết kế và ảnh hưởng của nó tới User
 • Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế
 • Lắng nghe tích cực, năng động, tự học hỏi và giao tiếp tốt
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong đo lường các chỉ số UX
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong thiết kế giải pháp B2B, đặc biệt có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm SaaS
 • Có kinh nghiệm trong các Tech startup là lợi thế

     Quyền lợi:

 • Làm việc trong môi trường startup năng động, có cơ hội thăng tiến
 • Phát huy năng lực cá nhân
 • Có cơ hội phát triển lên vai trò Product Manager
 • Cơ hội sở hữu cổ phiếu ESOP
 • Mức lương: 700 USD – 1000 USD

Địa điểm làm việc: Tầng 03, tòa nhà Tràng Tiền, 130 Đống Đa, P Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỀ:

 


Tuyển dụng Product Designer (UI/UX Designer) tại Đà Nẵng


Easysalon tuyển dụng Product Designer (UI-UX Designer) tại Đà Nẵng

Mô tả công việc:

 • Phối hợp với Product Manager, Technical Department, QA để thiết kế UI/UX cho các sản phẩm của công ty
 • Xây dựng Userflow, wireframes, prototypes, mockup, cũng như chi tiết UI cho Mobile App và Website
 • Nghiên cứu phân tích trải nghiệm của User để cải tiến UX của sản phẩm
 • Trình bày các thiết kế trong các buổi họp sản phẩm

Yêu cầu công việc:

 • Từ 02 năm kinh nghiệm trong vai trò thiết kế sản phẩm (UI/UX)
 • Có mối quan tâm mạnh mẽ đến tất cả khía cạnh của thiết kế và ảnh hưởng của nó tới User
 • Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế
 • Lắng nghe tích cực, năng động, tự học hỏi và giao tiếp tốt
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong đo lường các chỉ số UX
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong thiết kế giải pháp B2B, đặc biệt có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm SaaS
 • Có kinh nghiệm trong các Tech startup là lợi thế

     Quyền lợi:

 • Làm việc trong môi trường startup năng động, có cơ hội thăng tiến
 • Phát huy năng lực cá nhân
 • Có cơ hội phát triển lên vai trò Product Manager
 • Cơ hội sở hữu cổ phiếu ESOP
 • Mức lương: 700 USD – 1000 USD

Địa điểm làm việc: Tầng 03, tòa nhà Tràng Tiền, 130 Đống Đa, P Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỀ: