[ĐN] EasySalon Tuyển dụng Junior Product Owner/Business Analytic


[ĐN] EasySalon Tuyển dụng Junior Product Owner/Business Analytic

Mô tả công việc

 • Tiếp nhận, quản lý yêu cầu từ phía khách hàng. Phân tích tính cần thiết, tính khả thi và nhu cầu, thói quen sử dụng sản phẩm của khách hàng.
 • Nghiên cứu các sản phẩm trong lĩnh vực liên quan
 • Đề xuất giải pháp, phương án phát triển tính năng cho khách hàng
 • Làm việc trực tiếp với UI/UX Desginer lên thiết kế cho tính năng sản phẩm
 • Làm việc trực tiếp với bộ phận phát triển (Dev) và Tester, truyền tải đúng nhu cầu, nội dung tính năng sản phẩm cho Dev và Tester
 • Soạn thảo các tài liệu, quản lý hệ thống tài liệu có liên quan đến sản phẩm bao gồm: Feature Description, Requirement Specification, Feature List, User Story/Use case list, Use case detail, General Business Rules, Wireframe…
 • Hỗ trợ soạn tài liệu hướng dẫn hướng dẫn khách hàng sử dụng thành thạo sản phẩm
 • Các công việc khác của bộ phận quản lý sản phẩm hoặc công ty

Yêu cầu

 •  Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến CNTT, hoặc kinh tế
 • Có nền tảng cơ bản về công nghệ phần mềm là lợi thế
 • Tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực tốt, nhạy bén và khả năng giao tiếp.
 • Tư duy tốt, kỹ năng xử lý vấn đề khéo léo, linh hoạt, có tính cầu tiến trong công việc.

Quyền lợi

 • Phát triển từng ngày, kỹ năng và chuyên môn tiến bộ nhanh.
 • Được tham gia đóng góp, chia sẻ về phát triển sản phẩm.
 • Cùng tham gia và nắm được toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.
 • Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, cởi mở, không ngại đổi mới.
 • Chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn.
 • Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo luật lao động.

Địa điểm làm việc: 130 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng
CV gửi về mail: [email protected]


[ĐN] EasySalon Tuyển dụng Junior Product Owner/Business Analytic


[ĐN] EasySalon Tuyển dụng Junior Product Owner/Business Analytic

Mô tả công việc

 • Tiếp nhận, quản lý yêu cầu từ phía khách hàng. Phân tích tính cần thiết, tính khả thi và nhu cầu, thói quen sử dụng sản phẩm của khách hàng.
 • Nghiên cứu các sản phẩm trong lĩnh vực liên quan
 • Đề xuất giải pháp, phương án phát triển tính năng cho khách hàng
 • Làm việc trực tiếp với UI/UX Desginer lên thiết kế cho tính năng sản phẩm
 • Làm việc trực tiếp với bộ phận phát triển (Dev) và Tester, truyền tải đúng nhu cầu, nội dung tính năng sản phẩm cho Dev và Tester
 • Soạn thảo các tài liệu, quản lý hệ thống tài liệu có liên quan đến sản phẩm bao gồm: Feature Description, Requirement Specification, Feature List, User Story/Use case list, Use case detail, General Business Rules, Wireframe…
 • Hỗ trợ soạn tài liệu hướng dẫn hướng dẫn khách hàng sử dụng thành thạo sản phẩm
 • Các công việc khác của bộ phận quản lý sản phẩm hoặc công ty

Yêu cầu

 •  Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến CNTT, hoặc kinh tế
 • Có nền tảng cơ bản về công nghệ phần mềm là lợi thế
 • Tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực tốt, nhạy bén và khả năng giao tiếp.
 • Tư duy tốt, kỹ năng xử lý vấn đề khéo léo, linh hoạt, có tính cầu tiến trong công việc.

Quyền lợi

 • Phát triển từng ngày, kỹ năng và chuyên môn tiến bộ nhanh.
 • Được tham gia đóng góp, chia sẻ về phát triển sản phẩm.
 • Cùng tham gia và nắm được toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.
 • Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, cởi mở, không ngại đổi mới.
 • Chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn.
 • Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo luật lao động.

Địa điểm làm việc: 130 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng
CV gửi về mail: [email protected]


[ĐN] EasySalon Tuyển dụng Junior Product Owner/Business Analytic


[ĐN] EasySalon Tuyển dụng Junior Product Owner/Business Analytic

Mô tả công việc

 • Tiếp nhận, quản lý yêu cầu từ phía khách hàng. Phân tích tính cần thiết, tính khả thi và nhu cầu, thói quen sử dụng sản phẩm của khách hàng.
 • Nghiên cứu các sản phẩm trong lĩnh vực liên quan
 • Đề xuất giải pháp, phương án phát triển tính năng cho khách hàng
 • Làm việc trực tiếp với UI/UX Desginer lên thiết kế cho tính năng sản phẩm
 • Làm việc trực tiếp với bộ phận phát triển (Dev) và Tester, truyền tải đúng nhu cầu, nội dung tính năng sản phẩm cho Dev và Tester
 • Soạn thảo các tài liệu, quản lý hệ thống tài liệu có liên quan đến sản phẩm bao gồm: Feature Description, Requirement Specification, Feature List, User Story/Use case list, Use case detail, General Business Rules, Wireframe…
 • Hỗ trợ soạn tài liệu hướng dẫn hướng dẫn khách hàng sử dụng thành thạo sản phẩm
 • Các công việc khác của bộ phận quản lý sản phẩm hoặc công ty

Yêu cầu

 •  Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến CNTT, hoặc kinh tế
 • Có nền tảng cơ bản về công nghệ phần mềm là lợi thế
 • Tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực tốt, nhạy bén và khả năng giao tiếp.
 • Tư duy tốt, kỹ năng xử lý vấn đề khéo léo, linh hoạt, có tính cầu tiến trong công việc.

Quyền lợi

 • Phát triển từng ngày, kỹ năng và chuyên môn tiến bộ nhanh.
 • Được tham gia đóng góp, chia sẻ về phát triển sản phẩm.
 • Cùng tham gia và nắm được toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.
 • Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, cởi mở, không ngại đổi mới.
 • Chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn.
 • Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo luật lao động.

Địa điểm làm việc: 130 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng
CV gửi về mail: [email protected]