[ĐN] EASYSALON Tuyển dụng Junior/Middle Tester


[ĐN] EASYSALON Tuyển dụng Junior/Middle Tester

Mô tả công việc

 • Tương tác tốt với các bên liên quan để hiểu các yêu cầu sản phẩm
 • Phân tích, làm rõ yêu cầu về tính năng hoặc nguyên nhân gây lỗi.
 • Tham gia đánh giá phần mềm và cung cấp đầu vào theo yêu cầu, thiết kế sản phẩm và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.
 • Thực hiện kiểm thử theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu trước khi triển khai cho người dùng
 • Viết tài liệu hướng dẫn, spec/test-cases và báo cáo chất lượng theo kế hoạch

 Yêu cầu ứng viên

 • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kiểm thử sản phẩm phần mềm
 • Có khả năng làm việc độc lập, chủ động xử lý công việc tốt
 • Kiến thức tổng quan về test: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử
 • Có kiến thức về UI/UX, hiểu khác biệt giữa các nền tảng web, mobile.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ bugs tracking, theo dõi công việc
 • Biết ước lượng, phân tích, đánh giá và báo cáo tình hình công việc kịp thời, chính xác
 • Có kiến thức căn bản về lập trình giao diện: HTML, CSS, JS
 • Tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực tốt, nhạy bén và khả năng giao tiếp.

Quyền lợi

 • Phát triển từng ngày, kỹ năng và chuyên môn tiến bộ nhanh.
 • Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân
 • Được tham gia đóng góp, chia sẻ về phát triển sản phẩm.
 • Cùng tham gia và nắm được toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.
 • Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, cởi mở, không ngại đổi mới.
 • Chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn.
 • Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo luật lao động.

 

Địa điểm làm việc: 130 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỀ:


[ĐN] EASYSALON Tuyển dụng Junior/Middle Tester


[ĐN] EASYSALON Tuyển dụng Junior/Middle Tester

Mô tả công việc

 • Tương tác tốt với các bên liên quan để hiểu các yêu cầu sản phẩm
 • Phân tích, làm rõ yêu cầu về tính năng hoặc nguyên nhân gây lỗi.
 • Tham gia đánh giá phần mềm và cung cấp đầu vào theo yêu cầu, thiết kế sản phẩm và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.
 • Thực hiện kiểm thử theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu trước khi triển khai cho người dùng
 • Viết tài liệu hướng dẫn, spec/test-cases và báo cáo chất lượng theo kế hoạch

 Yêu cầu ứng viên

 • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kiểm thử sản phẩm phần mềm
 • Có khả năng làm việc độc lập, chủ động xử lý công việc tốt
 • Kiến thức tổng quan về test: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử
 • Có kiến thức về UI/UX, hiểu khác biệt giữa các nền tảng web, mobile.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ bugs tracking, theo dõi công việc
 • Biết ước lượng, phân tích, đánh giá và báo cáo tình hình công việc kịp thời, chính xác
 • Có kiến thức căn bản về lập trình giao diện: HTML, CSS, JS
 • Tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực tốt, nhạy bén và khả năng giao tiếp.

Quyền lợi

 • Phát triển từng ngày, kỹ năng và chuyên môn tiến bộ nhanh.
 • Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân
 • Được tham gia đóng góp, chia sẻ về phát triển sản phẩm.
 • Cùng tham gia và nắm được toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.
 • Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, cởi mở, không ngại đổi mới.
 • Chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn.
 • Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo luật lao động.

 

Địa điểm làm việc: 130 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỀ:


[ĐN] EASYSALON Tuyển dụng Junior/Middle Tester


[ĐN] EASYSALON Tuyển dụng Junior/Middle Tester

Mô tả công việc

 • Tương tác tốt với các bên liên quan để hiểu các yêu cầu sản phẩm
 • Phân tích, làm rõ yêu cầu về tính năng hoặc nguyên nhân gây lỗi.
 • Tham gia đánh giá phần mềm và cung cấp đầu vào theo yêu cầu, thiết kế sản phẩm và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.
 • Thực hiện kiểm thử theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu trước khi triển khai cho người dùng
 • Viết tài liệu hướng dẫn, spec/test-cases và báo cáo chất lượng theo kế hoạch

 Yêu cầu ứng viên

 • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kiểm thử sản phẩm phần mềm
 • Có khả năng làm việc độc lập, chủ động xử lý công việc tốt
 • Kiến thức tổng quan về test: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử
 • Có kiến thức về UI/UX, hiểu khác biệt giữa các nền tảng web, mobile.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ bugs tracking, theo dõi công việc
 • Biết ước lượng, phân tích, đánh giá và báo cáo tình hình công việc kịp thời, chính xác
 • Có kiến thức căn bản về lập trình giao diện: HTML, CSS, JS
 • Tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực tốt, nhạy bén và khả năng giao tiếp.

Quyền lợi

 • Phát triển từng ngày, kỹ năng và chuyên môn tiến bộ nhanh.
 • Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân
 • Được tham gia đóng góp, chia sẻ về phát triển sản phẩm.
 • Cùng tham gia và nắm được toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.
 • Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, cởi mở, không ngại đổi mới.
 • Chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn.
 • Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo luật lao động.

 

Địa điểm làm việc: 130 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỀ: