[ĐN] EASYSALON Tuyển dụng Fresher/Junior/Senior Developer (.NET)


[ĐN] Tuyển dụng Fresher/Junior/Senior Developer (.NET)

Mô tả công việc:

 • Tham gia vào quá trình xây dựng và định hướng phát triển sản phẩm EasySalon
 • Tích hợp và kết nối với các hệ thống khác
 • Nghiên cứu giải pháp, công nghệ mới áp dụng vào phát triển sản phẩm
 • Phát triển, cập nhật và cải thiện tính năng cho phần mềm EasySalon

Yêu cầu ứng viên:

 • Trên 1 năm kinh nghiệm trở lên đối với level Junior và Senior
 • Từ 03-06 tháng kinh nghiệm (hoặc có dự án cá nhân là lợi thế) đối với level fresher
 • Có kinh nghiệm trong một trong các stack: .NET Core, ReactJS
 • Hiểu về quá trình phát triển sản phẩm (develop, test, release, deloy)
 • Nhiệt huyết, năng động, có thể làm việc trong môi trường startup.
 • Không yêu cầu tiếng Anh

Quyền lợi:

 • Phát triển từng ngày, kỹ năng và chuyên môn tiến bộ nhanh.
 • Được tham gia đóng góp, chia sẻ về phát triển sản phẩm.
 • Cùng tham gia và nắm được toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.
 • Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, cởi mở, không ngại đổi mới.
 • Chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn.
 • Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo luật lao động.
 • Có cơ hội nhận cổ phiếu thưởng ESOP.

Địa điểm làm việc: 130 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỀ:


[ĐN] EASYSALON Tuyển dụng Fresher/Junior/Senior Developer (.NET)


[ĐN] Tuyển dụng Fresher/Junior/Senior Developer (.NET)

Mô tả công việc:

 • Tham gia vào quá trình xây dựng và định hướng phát triển sản phẩm EasySalon
 • Tích hợp và kết nối với các hệ thống khác
 • Nghiên cứu giải pháp, công nghệ mới áp dụng vào phát triển sản phẩm
 • Phát triển, cập nhật và cải thiện tính năng cho phần mềm EasySalon

Yêu cầu ứng viên:

 • Trên 1 năm kinh nghiệm trở lên đối với level Junior và Senior
 • Từ 03-06 tháng kinh nghiệm (hoặc có dự án cá nhân là lợi thế) đối với level fresher
 • Có kinh nghiệm trong một trong các stack: .NET Core, ReactJS
 • Hiểu về quá trình phát triển sản phẩm (develop, test, release, deloy)
 • Nhiệt huyết, năng động, có thể làm việc trong môi trường startup.
 • Không yêu cầu tiếng Anh

Quyền lợi:

 • Phát triển từng ngày, kỹ năng và chuyên môn tiến bộ nhanh.
 • Được tham gia đóng góp, chia sẻ về phát triển sản phẩm.
 • Cùng tham gia và nắm được toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.
 • Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, cởi mở, không ngại đổi mới.
 • Chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn.
 • Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo luật lao động.
 • Có cơ hội nhận cổ phiếu thưởng ESOP.

Địa điểm làm việc: 130 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỀ:


[ĐN] EASYSALON Tuyển dụng Fresher/Junior/Senior Developer (.NET)


[ĐN] Tuyển dụng Fresher/Junior/Senior Developer (.NET)

Mô tả công việc:

 • Tham gia vào quá trình xây dựng và định hướng phát triển sản phẩm EasySalon
 • Tích hợp và kết nối với các hệ thống khác
 • Nghiên cứu giải pháp, công nghệ mới áp dụng vào phát triển sản phẩm
 • Phát triển, cập nhật và cải thiện tính năng cho phần mềm EasySalon

Yêu cầu ứng viên:

 • Trên 1 năm kinh nghiệm trở lên đối với level Junior và Senior
 • Từ 03-06 tháng kinh nghiệm (hoặc có dự án cá nhân là lợi thế) đối với level fresher
 • Có kinh nghiệm trong một trong các stack: .NET Core, ReactJS
 • Hiểu về quá trình phát triển sản phẩm (develop, test, release, deloy)
 • Nhiệt huyết, năng động, có thể làm việc trong môi trường startup.
 • Không yêu cầu tiếng Anh

Quyền lợi:

 • Phát triển từng ngày, kỹ năng và chuyên môn tiến bộ nhanh.
 • Được tham gia đóng góp, chia sẻ về phát triển sản phẩm.
 • Cùng tham gia và nắm được toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.
 • Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, cởi mở, không ngại đổi mới.
 • Chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn.
 • Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo luật lao động.
 • Có cơ hội nhận cổ phiếu thưởng ESOP.

Địa điểm làm việc: 130 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng

GỬI CV ỨNG TUYỂN VỀ: